Bomenfonds zorgt voor meer bomen in onze mooie stad

Bomen Muziekpark Drielanden

Bomenfonds zorgt voor meer bomen in onze mooie stad

Harderwijk krijgt een Bomenfonds. De gemeenteraad heeft ingestemd met ons voorstel om zo’n fonds op te richten. Iedere eigenaar die een boom wil kappen, moet ook zorgen voor herplant. Als dat niet mogelijk is of er minder bomen terugkomen, wordt een financiële bijdrage aan het fonds verwacht. Het geld in het Bomenfonds zal gebruikt worden voor de herplant en nieuwe aanplant van bomen.
Raadslid Marcel Heldoorn legt uit.

Bomen zijn heel belangrijk

Sinds 2014 is het aantal bomen in Harderwijk met 442 is afgenomen. En als we niks doen, verdwijnt in de komende jaren ongeveer een derde deel van de 5000 bomen in onze stad. Dat is natuurlijk niet wat we willen. Bomen zijn heel waardevol, want zij dragen bij aan de gezondheid en het welzijn van mensen en zorgen ze voor een groene en aantrekkelijke leefomgeving. Daarnaast helpen bomen om klimaatverandering te voorkomen, want ze nemen CO2 op en helpen ze om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. We krijgen meer en zwaardere regenbuien en bomen vangen dat water op. In hetere zomers zorgen bomen voor koelte.

De ChristenUnie kiest voor de schepping. Duurzaam leven en handelen hoort daarbij. 

Herplantplicht

In Harderwijk wordt gewerkt met een zogenaamde Bomenlijst. Daarop staan de bomen waarvoor je een vergunning nodig hebt als je ze wilt kappen. Er bestaat een mogelijkheid een herplantplicht op te leggen, maar dat gebeurt niet standaard. Daarom stelden we voor om dat te veranderen en de hele gemeenteraad was het daarmee eens.

In Harderwijk moet het principe gaan gelden: bij het kappen van één boom, wordt minimaal één nieuwe boom geplant. 

 Bomenfonds voor groen kapitaal

Maar daarmee zijn we er nog niet, want dan kun je nog de situatie krijgen dat er een grote boom gekapt wordt, terwijl er een jonge boom wordt herplant. Dan gaat er toch iets verloren. Ik noem dat groen kapitaal. Daarom ons voorstel om het verschil van de waarde van de gekapte boom en de herplant te storten in een Bomenfonds, zodat dat geld gebruikt kan worden om op een andere plek bomen te kunnen planten.

Het Bomenfonds gaat er voor zorgen dat het aantal bomen niet verder afneemt en naar verwachting zelfs gaat stijgen.

Marcel Heldoorn
raadslid ChristenUnie Harderwijk 

Deel dit bericht

Labels: , , , , ,