Huizen zijn om in te wonen, niet om aan te verdienen

bouwen.jpg

Huizen zijn om in te wonen, niet om aan te verdienen

Vanavond stellen we in de gemeenteraad voor om een zelfbewoningsplicht voor starterswoningen in te voeren. Er is een grote behoefte aan woningen in Harderwijk. Daarom wordt er de komende jaren flink bijgebouwd. Starters kunnen niet concurreren met kapitaalkrachtige beleggers die steeds vaker goedkope woningen kopen om ze te verhuren. Daarmee worden woningen in Harderwijk nog minder bereikbaar voor starters.

ChristenUnie-raadslid Marcel Heldoorn maakt zich hier sterk voor.

In Harderwijk willen we bouwen voor bewoners, niet voor beleggers. Starters kunnen niet concurreren met beleggers die woningen kopen om ze te gaan verhuren. Als we dat niet weten te voorkomen, zijn de goedkope starterswoningen die we de komende jaren in Harderwijk gaan bouwen, al snel niet mee beschikbaar voor de doelgroep. Uit onderzoek van het Kadaster blijkt dat de gemiddelde woningprijs stijgt als meer particuliere investeerders in een buurt woningen kopen om te verhuren.

Daarom pleiten we voor een zelfbewoningsplicht, waarmee een koper verplicht om zelf in de woning te gaan wonen en een woning dus niet aangeschaft kan worden om te verhuren. We verwachten veel steun in de gemeenteraad voor ons voorstel van de andere partijen.

Wij vragen het college om een zelfbewoningsplicht te onderzoeken en daarbij ook te kijken naar ervaringen in andere gemeenten. We willen graag weten of een dergelijke plicht kan gaan gelden voor nieuwbouw door de gemeente en door projectontwikkelaars. Ook moet onderzocht worden of de zelfbewoningsplicht kan gelden voor de verkoop van huurwoningen door woningbouwcorporaties.

“Voor de ChristenUnie gaat woningbouw om volkshuisvesting. Huizen zijn om in te wonen, niet om aan te verdienen ten koste van anderen.”

Marcel Heldoorn
Raadslid ChristenUnie Harderwijk

Labels: , , ,