Even terugkijken op de raadsvergadering

gemeenteraadsvergadering Harderwijk

Even terugkijken op de raadsvergadering

Op 22 april vergaderde de gemeenteraad. Hieronder een overzicht van de agendapunten en hoe we gestemd hebben.

Uitgangspunten Kunst en Cultuur

Het kunst- en cultuurbeleid van Harderwijk is aan herziening toe. In de vergadering is de nieuwe uitgangspuntennotitie aangenomen. Deze cultuurnota geeft de randvoorwaarden aan van het nieuwe kunst- en cultuurbeleid.

Ter aanvulling op deze randvoorwaarden is een motie van de ChristenUnie aangenomen waarin we meer aandacht vragen voor kunst in de openbare ruimte. Kunst in de openbare ruimte draagt bij aan een positieve leefomgeving. Het is belangrijk dat dit onderwerp voldoende aandacht krijgt in het beleid van onze gemeente.

Doorontwikkeling GA! HArderwijk

GA! Harderwijk (Gezond Actief Harderwijk) heeft de ambitie om van Harderwijk de actiefste stad van Nederland te maken. GA! Harderwijk is de plek waar de samenwerking plaatsvindt tussen organisaties, professionals en vrijwilligers met als doel om de plek te zijn waar mensen terecht kunnen voor verschillende gezonde, culturele en sportieve activiteiten. Omdat het stimuleren van een gezonde leefstijl prioriteit mag hebben, hebben wij van harte ingestemd met dit besluit.

Voortgang vervanging geluidsschermen A28

De raad is akkoord gegaan met het besluit om een krediet van 2 miljoen beschikbaar te stellen voor de verhoging van de geluidsschermen langs de A28. Met deze bijdrage wordt het mogelijk gemaakt dat Rijkswaterstaat hogere schermen gaat plaatsen. De realisatie van hogere geluidsschermen en de aanpak van de geluidsoverlast is daarmee een stapje dichterbij gekomen.

Bestuursovereenkomst COA voor opvang asielzoekers

In Harderwijk worden al 5 jaar asielzoekers opgevangen. De bestuursovereenkomst met het COA wordt nog eens met met vijf jaar verlengd. De ChristenUnie staat voor de ruimhartige opvang en gastvrijheid die Harderwijk biedt aan mensen die opvang echt nodig hebben. Samen met het CDA, D66, PvdA, SGP en GL hebben we een amendement ingediend om, naast de reguliere 500 plekken, een flexibele buffer van 300 plekken te realiseren. Dit voorstel is aangenomen zodat ook de komende vijf jaar de buffercapaciteit ingezet kan worden als deze nodig is.

 

 

Labels: , ,