Gaat het goed met de inkoop van de zorg?

girl-447701_1280.jpg
08 Fenneke Fredrikze - vierkant.jpg
Door Fenneke Fredrikze op 2 juni 2021 om 11:50

Gaat het goed met de inkoop van de zorg?

In de commissie samenleving hebben we ons de laatste tijd beziggehouden met de inkoop van zorg, zowel voor de jeugd als de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De kaders voor deze inkoop zijn al eerder door de raad vastgesteld en dit inkoopproces is de uitvoering van deze kaders.

Bij deze uitvoering bemerkten we de gevolgen van deze inkoop. Niet alle lokale zorgaanbieders kunnen meedoen, niet alle zorgaanbieders willen meedoen. Aanbieders verdwijnen, omdat ze binnen de huidige inkoopvoorwaarden vinden dat ze geen kwalitatieve en veilige zorg kunnen bieden. Andere aanbieders nemen hun plek in. Bij sommige van hen zien we dat het goed komt; bij andere stellen we de vraag of het hen gaat lukken veilige zorg te bieden binnen de gestelde inkoopkaders.

De ChristenUnie is blij met de signalen dat zorgvragers naar tevredenheid een andere zorgaanbieder hebben gevonden.

Als ChristenUnie-fractie hebben we lang nagedacht waar onze beïnvloeding ligt. We hebben het College hierover vragen gesteld. Wanneer de kaders vastliggen, gaat het College over de uitvoering. De gemeenteraad controleert of zorgvragers de goede en veilige zorg ontvangen die ze verdienen. Dat is onze opdracht.

Komt u een situatie tegen, waarvan de zorg en/of begeleiding niet veilig en verantwoord is, dan vind ik het fijn als u met mij contact opneemt. Natuurlijk wel, nadat u eerst met de zorgaanbieder hebt gesproken.

Fenneke Fredrikze
06 - 22039740
f.fredrikze@harderwijk.nl

Deel dit bericht