Circulaire stad en Warmtenet

Circulaire samenleving.jpg
05 Ilonka Donker-Jak - vierkant.jpg
Door Ilonka Donker-Jak op 12 oktober 2021 om 11:45

Circulaire stad en Warmtenet

Een blik op de Commissie Beleid Algemeen van 23 september 2021. Deze avond was het thema: participatie. Ik dacht mee in de vraag: Hoe gaan wij als stad afscheid nemen van een weggooimaatschappij? De gemeente Harderwijk wil aan iedereen uitleggen wat het betekent om met elkaar deel te gaan nemen aan een circulaire-economie. Wat houdt dat nu in? Hoe kunnen wij hier in ons dagelijks leven vorm aan geven? Circulair wil zeggen dat grondstoffen worden hergebruikt zodat er geen afval ontstaat. Het doel is samen met elkaar van Harderwijk een circulaire stad te maken.

Welke doelen gaat de gemeente Harderwijk nastreven?

  • In 2030 50% minder grondstoffen
  • In 2050 100% circulair

Hoe komt de gemeente Harderwijk tot een circulaire economie? Veel punten zijn genoemd. Voor mij springt het punt waarin de gemeente initiatief neemt om samen te werken met de inwoners, eruit. Zo kunnen we iets moois neerzetten.

Samenwerken met inwoners vindt ChristenUnie ook belangrijk als het gaat om invulling van publiek eigenaarschap van het Open Warmtenet in samenwerking met Firan.

Het voorgenomen besluit was voor de ChristenUnie nog niet helemaal optimaal. Participatie en zeggenschap van de bewoners in de op te richten BV was nog niet genoemd als belang waarop de gemeente stuurt en het publiek eigenaarschap van de gemeente moet nog nader ingevuld worden.

Om dit goed in het besluit te krijgen is er op initiatief van de ChristenUnie een amendement opgesteld. De gemaakte toevoeging is: “Het college op te dragen om de participatie van inwoners in relatie tot de BV Warmtenetwerkbedrijf Harderwijk te borgen door de maatschappelijke doelen van de BV, Warmtenetwerkbedrijf Harderwijk, en de kaders voor lokale participatie, duidelijk te omschrijven in de op te stellen samenwerkingsovereenkomst.”

Door goede samenwerking met zowel de ambtenaren als overige partijen is het amendement aangenomen in de raad van 7 oktober jl.

Participatie begint met op de hoogte zijn van het overleg, het Beleid Algemeen en de raadsvergadering zijn online terug te kijken via deze link.

 

Deel dit bericht

Labels: , ,