Wonen in een huis zonder gas. Wanneer ben ik aan de beurt?

Gasvrij.jpg
2. Marcel Heldoorn - vierkant
Door Marcel Heldoorn op 5 oktober 2021 om 13:35

Wonen in een huis zonder gas. Wanneer ben ik aan de beurt?

Afgelopen week vergaderde de commissie Ruimte. Hoewel er drie heel verschillende onderwerpen op de agenda stonden, was er wel een rode draad te ontdekken. Bij alle onderwerpen speelde het thema wonen een rol.

Starterslening voor iedereen die een eerste huis koopt
De vernieuwde starterslening kwam aan de orde. Op dit moment mag een aanvrager maximaal 35 jaar oud zijn Straks kunnen starters van alle leeftijden gebruik maken van deze lening om hun eerste huis te kopen. Ook mag de lening straks gebruikt worden voor woningen tot €290.000. De ChristenUnie zal voor de stemmen, omdat deze lening ongeveer 70 starters kan ondersteunen bij de aankoop van hun eerste woning.

Wanneer gaat jouw huis van het gas af?
Zorg voor de schepping en verantwoordelijkheid voor komende generaties is een speerpunt van de ChristenUnie. Wij zijn blij dat de gemeente Harderwijk ambitieuze doelstellingen heeft om de CO2-uitstoot in 2031 met 45% te minderen in vergelijking met nu. In 2050 moet heel Nederland aardgasvrij zijn. Een van de manieren om dat te bereiken is om huizen van het aardgas af te halen en anders te gaan verwarmen. De gemeente heeft een zogenaamde Transitievisie Warmte opgesteld die beschrijft waarom we van het gas af gaan, hoe we dat het beste kunnen aanpakken en wat er dan gedaan moet worden. Er zijn vragen over haalbaarheid en betaalbaarheid maar dat is geen reden om niet te beginnen.

4000 woningen klaar in 2031
Ieder huishouden in Harderwijk zal informatie en ondersteuning krijgen over de mogelijkheden om hun woning te verduurzamen en mogelijk al aardgasvrij te maken. Daarnaast zijn er tien buurten aangewezen waarvoor concrete plannen gemaakt en uitgevoerd gaan worden om in 2031 4000 woningen klaar te hebben om van het aardgas af te gaan.

De eerste 10 buurten van het gas af
De tien buurten waarmee gestart wordt zijn: Drift, Hanzewaard, Nachthok, Stedenwaard, Stadsdennen-Zuidwest, Tinnegieter, Weiburg, Wittenhagen-Zuid, Zeebuurt-Oost en Zeebuurt-West.

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat er draagvlak is vanuit de samenleving. Daarom zijn we blij dat de klankbordgroep met twaalf enthousiaste inwoners, onze lokale energiecoöperatie Endura, woningcorporaties en andere maatschappelijke partijen zich achter deze visie scharen.

Kinderspeelparadijs of woningen?
De eigenaar van het pand waar voorheen de Praxis zat aan de Verkeersweg wil graag een ontheffing om daar voor maximaal 10 jaar een kinderspeelparadijs te mogen vestigen. De ChristenUnie vindt net als veel andere fracties in de raad deze plek heel geschikt voor woningbouw. Het lastige is dat er in de omgeving huurders zitten met langjarige afspraken, bijvoorbeeld het naastgelegen tankstation. Dat maakt dat woningbouw nu nog niet mogelijk is. Daarom moeten we de vraag beantwoorden wat er in de tussentijd mogelijk is. We hebben vragen kunnen stellen aan de wethouder en betrokken ambtenaren om voor onszelf een helder beeld te krijgen. Ook waren er mensen die hun visie kwamen vertellen. Binnenkort bespreken we ons standpunt in de fractie.

De ChristenUnie zet zich in voor voldoende betaalbare woningen. Als het gaat om de energietransitie vinden wij het belangrijk om energiearmoede te voorkomen. Daarom moet de gemeente maximaal inzetten op isolatie in wijken met slecht geïsoleerde huizen en bewoners met lage inkomens zodat de energierekening omlaag gaat en huizen comfortabeler worden. Hier blijven we op inzetten.

Deel dit bericht

Labels: , , ,