Commissie Samenleving op werkbezoek bij de Nachtopvang

20211018 Bart Jonkman latertje.jpg
04 Bart Jonkman - vierkant.jpg
Door Bart Jonkman op 18 oktober 2021 om 19:52

Commissie Samenleving op werkbezoek bij de Nachtopvang

De commissie Samenleving is afgelopen donderdag na een lange tijd weer eens op werkbezoek geweest. Zowaar deze avond twee bliksembezoeken. Als eerste bij de Nachtopvang aan de Thorbeckelaan. We werden daar hartelijk ontvangen en kregen zowel uitleg van hun succesvolle werk als een rondleiding door hun verbouwde pand. Het is knap hoe het de Nachtopvang lukt om met een beperkt aantal bedden voldoende opvang voor de mensen te bieden.

Het Praktijkhuis
Meteen daarna ging de commissie door naar het Praktijkhuis aan de Johanniterlaan. Hier wordt aan inwoners die moeite hebben met deelnemen aan de samenleving laagdrempelig ondersteuning geboden en bekeken of zij op de participatieladder kunnen opklimmen. We werden door twee ervaringsdeskundigen ontvangen en kregen hun indrukwekkende verhalen te horen.

Nota Bestaanszekerheid
Voor het laatste agendapunt gingen we vervolgens naar het Huis van de Stad om door te praten over de nota Bestaanszekerheid. De ChristenUnie heeft hier twee jaar geleden om gevraagd met een motie die breed werd gedragen, twee jaar geleden en nu is de nota er. Tussentijds waren er mondelinge en schriftelijke vragen die door zowel de ChristenUnie als de Partij van de Arbeid werden gesteld. Tijdens de bespreking troffen de wethouder en de ambtenaar een kritische commissie tegenover hen over zowel het proces als de inhoud van de nota. Of tijdens de volgende vergadering van de Gemeenteraad over de nota wordt besloten is nog de vraag, omdat een aantal partijen nog binnen hun fractie wil bezien of een debat meer passend is. Al met al was het een goede vergadering die om 00.30 uur werd afgesloten.

Deel dit bericht

Labels: ,