Blij met voortgezette decentralisatie Voortgezet (speciaal) Onderwijs

Bart Jonkman.jpg
04 Bart Jonkman - vierkant.jpg
Door Bart Jonkman op 30 november 2021 om 11:50

Blij met voortgezette decentralisatie Voortgezet (speciaal) Onderwijs

Afgelopen donderdag vond er weer een vergadering van de commissie Samenleving van de Gemeenteraad plaats. Dit keer helaas niet meer fysiek, maar weer een beetje onwennig online vanuit huis. Een van de onderwerpen op de agenda was ´Vervolg doordecentralisatie V(S)O 2022-2026'.

Veertig procent verhoging in de berekening
Een voortzetting van het in 2011 genomen besluit om de rijksmiddelen voor onderwijshuisvesting door de gemeente direct door te zetten naar de onderwijsinstellingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Harderwijk. Gemeente en scholen zijn tevreden over de doordecentralisatie, maar zij verdient wel enige aanpassing. Zo is het wenselijk de berekening over het vloeroppervlak van het VMBO aan te passen en vanwege duurdere ver- of nieuwbouwkosten de gelden met 40% te verhogen. Dit laatste heeft financieel de nodige gevolgen voor de gemeente omdat jaarlijks ruim 800.000 euro meer naar de scholen doorgesluisd zal moeten worden.

De vraag naar Den Haag
Omdat het rijksmiddelen betreft, is de gemeente een lobby gestart om de rijksbijdrage verhoogd te krijgen, maar dit onderwerp is in eerste instantie aanvechtbaar verklaard in Den Haag. Het probleem is, dat het genoemde bedrag er op dit moment niet is en dat de aangedragen alternatieven geen oplossing bieden. De ChristenUnie is blij met de doordecentralisatie en hoe de gemeente en het onderwijs hierin samen oplopen maar kritisch over het doorlopen proces en hoe de 800.000 euro gevonden moet worden. Mogelijk zal binnenkort hierover in de vergadering van de Gemeenteraad een besluit genomen kunnen worden, al dan niet voorafgegaan met een debat.

Deel dit bericht

Labels: , ,