Het wethouderschap, een uitdaging tot dienstbaarheid aan Harderwijk

Wethouder voor een volgende termijn.jpg

Het wethouderschap, een uitdaging tot dienstbaarheid aan Harderwijk

Marcel, kun jij voor mij terugkijken op jouw wethouderschap bij de Gemeente Harderwijk voor de ChristenUnie?

Dat wil ik graag! Niet omdat ik het mooi geweest vind, maar omdat ik het zo leuk en mooi vind om te doen, dat ik er graag nog vier jaar aan vast plak.

Hoe was het begin voor jou?

Het begon allemaal op 24 mei 2018 – toen werd ik geïnstalleerd als wethouder in de mooie gemeente Harderwijk. Ik stapte in een wereld die ik dacht te kennen vanuit het 16-jarig raadslidmaatschap en toch blijkt dan dat ik lang niet alles weet. Samen met de burgemeester en de drie collega-wethouders was ik ‘ineens’ verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in Harderwijk en Hierden. Een verantwoordelijkheid die met zich meebrengt dat ik altijd ten dienste van onze inwoners sta en waarbij ik continu zoek naar het beste voor de gemeente en haar inwoners.

Waar lag voor jou de uitdaging?

Besturen van een middelgrote gemeente is enorm uitdagend! Wat gaan we bijvoorbeeld doen met de scholen in Harderwijk en Hierden? Om daarover een besluit te kunnen nemen, heb ik veel geluisterd naar wat de schoolbesturen willen. Welke kennis en ervaring is er bij de gemeentelijke medewerkers? Welke wensen heeft de gemeenteraad als het gaat over onderwijs en onderwijshuisvesting? Hoe denken de andere collegeleden erover? Als wethouder ben ik er dan verantwoordelijk voor dat er een breed gedragen plan komt, waar iedereen zich in kan vinden. Dat is er gelukkig gekomen met de Onderwijsvisie. Maar daarmee is het niet klaar - dan begint de uitwerking: onderdeel van die uitwerking is het zogenoemde Integraal Huisvestingsplan voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Daar werken we op dit moment aan. Welke scholen zijn aan renovatie of vervanging toe en hoe en wanneer kunnen we dat realiseren. Ik vind het heel mooi om hierbij betrokken te zijn.

Kun je meer items noemen, die uitdagend waren?

Dat betreft bijvoorbeeld mijn portefeuille sport: ook daar was wat ‘achterstallig onderhoud’ en hoe mooi is het dan om nu (bijvoorbeeld) een nieuwe kantine bij Unitas te zien. Ik zal nooit vergeten dat ik op een zaterdagmorgen met ongeveer 20 omwonenden heb gesproken, die hun zorgen hadden over de ontwikkelingen. Uiteindelijk hebben daar heel constructieve gesprekken plaatsgevonden en het resultaat is bekend. Ook noem ik hier het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal Sypel 3, waarbij in het ontwerp het thema duurzaamheid een grote rol heeft gespeeld. Iets wat ik als wethouder van de ChristenUnie heel belangrijk vind.

Hoe zit het met handhaving?

Handhaving is ook een thema, waar altijd wat te doen is, met altijd te weinig mensen. Dat zegt iets over onze samenleving en onze mentaliteit. En toch blijf ik mijn best doen om gehoor te geven aan deze oproep uit de samenleving.

Waar gaat het voor jou om?

Besturen is meer dan gemakkelijke oneliners de media in slingeren, in de hoop dat je een quote krijgt. Besturen is meer dan één enkel thema heel groot maken (al dan niet bij verkiezingen) terwijl je weet dat het gaat om het ‘brede plaatje’ - de samenleving als geheel, met alle keuzes die er gemaakt moeten worden. Het is cruciaal om met elkaar in gesprek te blijven. Zo wil ik als wethouder handelen. Door met elkaar in gesprek te blijven, komen we tot de beste resultaten. En dat betekent niet dat iedereen altijd gelijk krijgt – dat kan namelijk niet. Maar ik wil dan wel goed uitleggen hoe en waarom we tot de ene of de andere keuze zijn gekomen.

Waarom wil je in deze positie blijven?

Na deze vier jaar ben ik nog niet klaar: het Schone Lucht Akkoord moet meer handen en voeten krijgen. We zijn een eind verder als het gaat over de komst van de geluidsschermen langs de A28 – maar ze staan er nog niet. Het nieuwe binnenbad en de nieuwe sporthal vorderen gestaag – maar het is nog niet af. Aan de nieuwe Havenverordening wordt druk gewerkt – maar die is er nog niet. We zijn in gesprek met de kinderopvangorganisaties – maar de wachtlijsten zijn nog niet weg … en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Kort en goed: ik heb nog wat werk te doen. Een oude verkiezingsleus luidde: ‘Stabiel, betrokken, betrouwbaar’. Daar stond ik de afgelopen vier jaar voor en daar wil ik ook de komende vier jaar voor staan. De huidige slogan van de ChristenUnie luidt 'Samen Recht Doen’. Deze twee slogans passen naadloos in elkaar: ik wil recht doen aan iedereen die daarom vraagt. Graag ben ik in de komende vier jaar weer dienstbaar aan de inwoners van Harderwijk en Hierden.

U kunt op mij rekenen. Mag ik 14, 15 of 16 maart op u rekenen?

Dank je wel. Succes toegewenst!

 

Labels: , ,