Afscheid Bart Jonkman Gemeenteraad Harderwijk

Bart.jpg

Afscheid Bart Jonkman Gemeenteraad Harderwijk

Ik ben Bart Jonkman, 43 jaar en sinds 2007 lid van de raadscommissie Samenleving en sinds 2010 raadslid. Ik heb mij altijd bezig gehouden met onderwerpen op het gebied van de zorg (jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Particpatiewet, etc.), sport, kunst en cultuur, onderwijs en bestaanszekerheid.”

Het moeilijkste betekende het mooiste: oog voor de liefde van Christus

Ik heb mijn tijd als leuk en leerzaam ervaren. Ik ben op plekken geweest en heb veel mensen mogen ontmoeten waar ik anders niet geweest zou zijn of die ik anders niet snel zou hebben gesproken. Ook het samenwerken met collega-raadsleden, het college en de ambtenaren was prettig. Het moeilijkste was gelijk ook het mooiste, namelijk de discussie over de openstelling van de winkels op zondag. Ik vond dit vanuit mijn principes echt een discussiepunt. Niet alleen binnen de ChristenUnie en tussen partijen onderling, maar bovenal in mijzelf. Het heeft mij erop gewezen: Waar draait het in het geloof nu werkelijk om? Hoe wil ik in deze tijd mijn christen-zijn vormgeven? Die innerlijke dialoog was soms een strijd, maar heeft tot een nieuw inzicht en perspectief gebracht: het gaat om de liefde die ik in Christus naar de mensen om mij heen toon.

Nieuwe uitdagingen

Na 15 jaar betrokkenheid bij de lokale politiek in Harderwijk en Hierden is mijn maatschappelijke betrokkenheid in deze vorm mooi geweest. Daarbij zijn er nieuwe uitdagingen in mijn leven gekomen die ik ook graag verder wil vervullen. Ik ben in 2021 mijn eigen bedrijf, Trionline Coaching, gestart en heb net een opleiding tot mediator (deels) afgerond. Ik hoop dit naast mijn dagelijks werk als jeugdbeschermer verder vorm te geven en daarmee nog steeds mensen om mij heen tot dienst te zijn. 

Omzien naar elkaar

Ik zou graag zien dat we iets van de saamhorigheid, het omzien naar elkaar en het tot steun voor elkaar zijn, vasthouden. Ik denk hierbij aan alle spontane acties tijdens de eerste lockdown in de coronapandemie. Mede door diezelfde corona is er echter ook veel verdeeldheid in de samenleving ontstaan en dat is voor mij een zorg. Gelukkig heb ik - mede door mijn raadswerk - veel mensen ontmoet die ook zo in het leven staan en die ook het beste met de ander voorhebben.

Klein radertje

Ik ben een klein radertje in het grote geheel geweest. Alleen heb ik op bepaalde momenten wel sturing mogen geven aan besluitvorming op het gebied van de zorg, kunst en cultuur of ten aanzien van taalontwikkeling. 

Wat van betekenis was de afgelopen vier jaar

Voor mijzelf vond ik het tegengaan van de ongefundeerde bezuiniging van het leerlingenvervoer een belangrijke, maar breder denk ik vooral aan de toenemende druk op en daarmee ook de bekostiging van het Sociaal Domein. Maatschappelijk vraagt dit om een blijvende discussie, maar ook een beschouwing op hoe wij ons leven willen inrichten, daarin verwachten en hoe wij naar elkaar om willen zien. 

Dankbaar

Ik heb veel mogen leunen op mijn moeder als oppas omdat ik als alleen gaande vader regelmatig van huis was. Ik ben daar meer dan levenslang dankbaar voor. Het vele vergaderen heb ik als leuk ervaren, ook kennis mogen nemen van de vele beleidsstukken en de praktische uitwerking daarvan tijdens werkbezoeken. Echt moeilijk vond ik niet iets, maar tijdens borrels en recepties heb ik vaak wat ambivalente gevoelens gehad.

Voor jou

Wanneer je graag maatschappelijk betrokken wilt zijn, je van vergaderen en lezen houdt, je veel tijd in de agenda vrij hebt en je graag bemoeit met zaken die over de mensen om je heen gaan, is het deze job aan te bevelen. In de loop van de tijd is het landelijke maatschappelijk klimaat verkild en dat is niet altijd even prettig. Gelukkig heb ik dit in het Harderwijkse nog niet direct meegemaakt maar sluit niet uit dat het zich in onze stad en dorp ook zal gaan aandienen. 

Omzien naar de ander

Een onderwerp dat mij ook bezighield, was de komst van het asielzoekerscentrum. Willen we naar de vreemdeling omzien en hoe kunnen we dat het beste vormgeven? De hardheid die ik toen bij sommigen heb vernomen, versterkte mijn geloof dat we ook in onze stad een veilige plek voor mensen uit den vreemde moeten willen bieden. Politiek vanuit het Christelijk geloof bedrijven is voor mij vooral geweest: bewust te zijn van de Christelijke waarden. Hoopvol zijn en in vertrouwen en met liefde de ander dienend benaderen. In die lijn wil ik mijn leven vervolgen.

Interview door: Frea Kroese

Labels: , , , ,