Twaalf mooie jaren

Ilonka Donker.jpg

Twaalf mooie jaren

Ik ben Ilonka Donker-Jak, 51 jaar en nu terugkijkend op 12 mooie jaren in de gemeenteraad van Harderwijk. In 2010 ben ik gestart als raadslid voor de ChristenUnie in onze mooie woonplaats Harderwijk. De eerste termijn van 4 jaar heb ik deelgenomen in de commissie Samenleving, daarna in 2014 zat ik in commissie Ruimte en sinds de laatste twee jaar maak ik deel uit van de commissie Beleid Algemeen, daarnaast was en ben ik ook nog betrokken bij de commissie Ruimte als plaatsvervangend voorzitter. Kortom genoeg afwisseling. Mijn tijd bij de Raad heb ik als zeer verrijkend ervaren. Ik heb veel geleerd.

Het verschil maken

In het begin zat ik idealistisch op mijn stoel. Ik wilde het verschil maken. Vanuit mijn Christelijk geloof deelnemen aan de raad en vooral mensen zien en spreken over wat er belangrijk is of kan zijn voor ons als Harderwijk. Dat idealisme is altijd gebleven.

Samenwerken met alle partijen

Wat het voor mij heel goed en mooi heeft gemaakt in de raad is de samenwerking met alle partijen. Elkaar scherp op de inhoud bevragen maar daarna ook met elkaar een goede cappuccino drinken. De collegialiteit onderling heeft zeker bijgedragen aan het plezier en enthousiasme dat ik tot nu toe heb in het uitoefenen van het raadswerk. Er zijn veel mooie en goede dingen gebeurd in de afgelopen periode.

Mooie ontwikkelingen

Het blijft voor mij het mooiste dat onze partij de ChristenUnie tot drie keer toe goed vertegenwoordigd is in de raad. In 2017 heb ik schriftelijke vragen gesteld over de Ja/Ja sticker om hiermee overbodig gebruik van papier te voorkomen. Het is mooi om te zien dat Marcel Heldoorn vanuit onze fractie recent hierover een initiatief voorstel heeft ingediend. Het wordt verder opgepakt. Mooi is het ook om te zien dat de gemeente Harderwijk steeds meer het belang van openbare toiletten gaat inzien en hier beter invulling aan geeft. Ik werd heel even ‘geframed’ als de toiletjuffrouw van Harderwijk, ha ha, prima hoor. Als het maar op de prioriteitenlijst blijft staan. Ook heb ik mij bezig gehouden om het plaatsen van pakketwanden als punt op de routekaart voor Harderwijk te zetten. Pakketwanden zowel buiten als in de binnenstad dragen bij aan minder verkeer in woonwijken en minder emissie.

Meldpunt arbeidsmigranten

Een ander belangrijk punt waar ik mij hard voor heb gemaakt is, dat wij moeten opkomen voor mensen die in een kwetsbare positie zijn. Dit heeft onder andere ertoe geleid dat er een amendement aangenomen is om een meldpunt voor klachten van arbeidsmigranten op te nemen, om op deze wijze uitbuiting van arbeidsmigranten te voorkomen. Arbeidsmigratie kan iets moois zijn voor onze economie en samenleving maar alleen als het sociaal en eerlijk is.

Uitbuiting van mensen

Daarnaast heb ik aandacht gevraagd voor het thema mensenhandel/criminele uitbuiting in Harderwijk. Veel is er op dit gebied nog onder de radar en ik wil graag meegeven aan het toekomstig college en raad hier meer de focus op te blijven richten.  Het programma "No Place For Sex Trafficking" met hotels en vakantieparken in Harderwijk en de regio te bespreken. Ook moeten de jongeren in Harderwijk goed gevolgd worden op het gebied van criminele uitbuiting. De leeftijd waarop criminele uitbuiting plaatsvindt wordt steeds jonger. Het is goed om ons hiervan bewust te worden en hier op het gebied van signalering en opvolging iets aan te doen.

Voor alles is een tijd

Voor alles is een tijd, dit staat ook in een van mijn lievelingsboeken: de Bijbel, Prediker hoofdstuk drie. Het is na een periode van 12 jaar, goed om te gaan stoppen met het raadswerk. De volgende uitdaging ligt echter alweer klaar: in september aanstaande mag ik deel gaan uitmaken van het bestuur van Stichting Present Harderwijk. Een mooie organisatie die effectief is in het verbinden van informele en formele zorg. Generaties, wijken, straten, buren, collega´s en culturen worden met elkaar verbonden. Mensen staan open voor elkaar en dit open staan voor mensen: mensen helpen en met elkaar verbinden, is wat mijn hart raakt en waar ik voor wil gaan! Dus….ik ga waarschijnlijk nog vaak met de nieuwe raadsleden en wethouders koffie drinken. Ik zie ernaar uit!

Labels: , ,