Ruimte voor leefbaarheid en woningbouw

Waterfront.jpg
4. Annerieke Kisjes - vierkant
Door Annerieke Kisjes op 7 april 2023 om 09:00

Ruimte voor leefbaarheid en woningbouw

Dat er een grote vraag is naar woningen is duidelijk. Ook in Harderwijk en Hierden zijn de wachttijden lang. Tegelijk zien we dat er op veel plaatsen druk wordt gebouwd. Aan de ontwikkeling van deze bouwplannen gaat veel vergaderwerk in de gemeenteraad vooraf. Het is mooi om daar nu de resultaten van te zien in bijvoorbeeld het Dichterskwartier. Ook in het Waterfront wordt binnenkort weer gebouwd en Harderweide breidt ook bijna uit. Als ChristenUnie Harderwijk-Hierden moeten we veel plannen beoordelen die in de nabije toekomst worden ingericht. Hierbij zijn leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid voor ons belangrijke punten. Want het gaat om meer dan bouwvolume.

De afgelopen maanden hebben we op een aantal toekomstige projecten voorstellen gesteund en ingediend om de plannen nog beter te maken:

  • Wel ruimte geven aan hoogbouw hoger dan 50 meter. Op een aantal plekken in de gemeente kan dat. Niet overal, dus hebben we specifieke plekken aan de randen van de stad aangewezen waar dat eventueel kan.
  • Op ons initiatief is in de hoogbouwvisie bepaald dat altijd als er plannen gemaakt worden voor hoogbouw de impact op de leefomgeving in kaart gebracht moet worden. Denk aan wind, zon, parkeren, ov, en andere dingen die leefbaarheid beïnvloeden.
  • De woontoren die nog in het Waterfront gaat komen, wordt mede op ons verzoek iets lager dan het college heeft voorgesteld. Zo komen we tegemoet aan wensen van omwonenden en behouden we zoveel mogelijk woonruimte.
  • In het plan voor Nieuw Weiburg, het gebied bij het NS Station, hebben we voorstellen gedaan voor sociale en betaalbare huur en voorstellen gesteund om meer betaalbare koopwoningen te bouwen. Ook hebben we gevraagd om een duidelijke visie op parkeren in dit gebied en de verkeersbewegingen die intens gaan toenemen in de directe omgeving.
  • In het buitengebied van Hierden zijn de regels voor bouwen ook duidelijk omdat een mooi visiedocument is vastgesteld over de inrichting van dit gebied. Daarin krijgen bouwen, natuur en het cultuur-historische karakter van de omgeving een plek.
  • We hebben vragen gesteld of er in nieuwe – en groeiwijken wel genoeg ruimte is voor de huisvesting van eerstelijnszorg (huisartsen, fysiotherapeuten, enz), omdat de bevolking ouder wordt en de zorgvraag groeit.

Het zijn soms taaie stukken waar je als raadslid doorheen moet met veel techniek en veel keuzes. En altijd zijn er meerdere belangen die we moeten afwegen, want bij veel bouwprojecten zijn er omwonenden die liever iets anders zien. En het belang van de stemloze natuur weegt ook zwaar. Maar samen bouwen we aan een stad die ook in de toekomst duurzaam en leefbaar is.

Labels: , , ,