Salomonsoordeel over theater

gemeenteraadsvergadering Harderwijkdonderdag 24 augustus 2017

In de raadsvergadering van 24 augustus kwam het onderwerp Stad als Podium aan de orde. Raadslid Bart Jonkman leverde namens de fractie van de ChristenUnie onderstaande bijdrage.

Vanavond het laatste debat over ‘Stad als Podium’ (SaP). Dat voelt als bijna examen doen, in het vertrouwen daarna een periode af te kunnen sluiten. Een toenemend roerige periode van wel 15 jaar! Er is in stad en dorp veel reuring over de podiumkunsten. Kunst en cultuur leeft, dat blijkt. Alleen, daar staan wel twee partijen tegenover elkaar. Stichting Podia Harderwijk (SPH) en de SaP-connectie. De ChristenUnie vindt het betreurenswaardig dat beide partijen zo tegenover elkaar zijn komen te staan. Daarom aan de wethouder de vraag: wat heeft u gedaan om beide partijen dichter bij elkaar te brengen? Vanavond wordt er feitelijk nog geen besluit genomen, maar het voelt al wel als het vellen van een ‘Salomonsoordeel’.

 Voorzitter!

Ongetwijfeld kent u het verhaal van Salomo, koning van Israël, die voor zich twee vrouwen had staan die streden om een kind. Een verdrietig verhaal, waarbij eigen belang zo zichtbaar wordt. Iets dergelijks is ook ons niet vreemd. Bijna mogen geen van beide vrouwen het kind mee naar huis nemen. Het zwaard wordt geheven, terwijl de koning tegelijk het kind omhoog houdt. Op spitsvondige wijze weet Salomo tot een oordeel te komen. De echte moeder staat op en ziet nog liever haar kind bij de andere vrouw, als het maar blijft leven.

De ChristenUnie wil dat de podiumkunsten in Harderwijk en Hierden ook levend blijven. Er is al zoveel over geschreven en gezegd. Als ChristenUnie staan we achter het idee van SaP. Alleen is in de loop van de tijd de vraag geworden: voor wie is het binnenpodium? Is het voor de programmering van SPH, dus het theater aan de Stationslaan, of moet het passend worden gemaakt aan de plannen van de SaP, dus een theater aan de Academiestraat? Voor beide opties is wat te zeggen en aan beide hangt een prijskaart. Voor ons geldt: bijna 9 miljoen euro voor een binnenpodium is echt te veel. Dus geen ‘biebtheater’!

Toekomstbestendig en breed gedragen moeten de podiumkunsten in onze gemeente zijn. Toegankelijk en boeiend voor een ieder. Niet die verdeelt, maar die bindt. Voor de ChristenUnie moet er daarom naar een oplossing worden gewerkt en die is gevonden. Wij kiezen voor SaP en daarbinnen kunnen zij gebruik maken van het theater aan de Stationslaan. De insteek is namelijk dat de programmering leidend is. De vraag is wel: hoe gaan we dit organisatorisch regelen? Met dit standpunt zal de ChristenUnie dan ook instemmen met afbouw van de subsidie voor SPH. Echter betekent dit wat ons betreft wel dat de SaP-connectie haar best doet om ook de doelgroep van SPH aan zich te blijven binden. Verder vindt de ChristenUnie dat er boven de SaP-connectie een onafhankelijk orgaan komt, bijvoorbeeld in de vorm van een beheersstichting. Hier kunnen de leden van de SaP-connectie hun aanvragen indienen, vindt de coördinatie plaats en wordt de programmering bedacht. Dit orgaan zal ook kunnen bezien welke van de oorspronkelijke bouwkundige aanpassingen van SPH worden uitgevoerd. Wat ons betreft wel zodanig dat het binnenpodium een representatieve uitstraling houdt. Met deze keuze wordt de SPH dus ontmanteld. Zij zal dan straks alleen nog bestaan uit Estrado en de Catharinakapel of… deze podia werken ook samen binnen de SaP-connectie.

Voorzitter!

Is dit nu een Salomonsoordeel? Wordt van deze keuze iedereen beter? Is het ‘vlees noch vis’? In ieder geval is naar de overtuiging van de ChristenUnie dit de meest passende oplossing. Een oplossing die pijn doet, die concessies vraagt, maar… wel een oplossing waarbij het kind, dat podiumkunsten heet, blijft leven!

« Terug