Podiumkunsten gegarandeerd!

4. Bart Jonkman.jpgdonderdag 21 september 2017

Op 14 september 2017 is er door de gemeenteraad van Harderwijk een belangrijk besluit genomen. Door de keuze te maken voor ‘Stad als Podium’ (SaP) met behoud van het theater aan de Stationslaan is gekozen voor een brede, vernieuwende en toekomstbestendige visie op de podiumkunsten in Harderwijk en Hierden.

“Er moest een besluit worden genomen. Dit dossier sleept zich al ruim 15 jaar voort en wordt steeds dikker”, aldus Bart Jonkman, woordvoerder namens de ChristenUnie. “Veel is er gezegd en geschreven, maar tot een daadkrachtig besluit is het nooit gekomen.” De coalitiepartijen hebben gezamenlijk gezocht naar een oplossing voor de podiumkunsten en de veertiende is hiertoe besloten.

‘Toekomstbestendig en breed gedragen moeten de podiumkunsten in onze gemeente zijn. Toegankelijk en boeiend voor een ieder. Niet die verdeelt, maar die bindt. Voor de ChristenUnie moet er daarom naar een oplossing worden gewerkt en die is gevonden. Wij kiezen voor SaP en daarbinnen kunnen zij gebruik maken van het theater aan de Stationslaan. De insteek is namelijk dat de programmering leidend is.’

(uit: bijdrage van de ChristenUnie aan het debat op 24 augustus 2017)

Kiezen voor SaP en het theater aan de Stationslaan is dus een andere als dat het college van Burgemeester en Wethouders voor ogen had. Zij sprak de voorkeur uit voor SaP en een theatervoorziening aan de Academiestraat, het zogenaamde ‘biebtheater’. Voorafgaand aan het debat van 24 augustus 2017 werd duidelijk dat op het collegevoorstel geen instemming meer te verwachten viel. De politieke partijen in de raad van de gemeente Harderwijk waren te verdeeld. “Het zou dan ook heel lastig worden om tot voldoende draagvlak te komen over het plan dat het college had bedacht”, aldus Jonkman. “Voor de ChristenUnie was helder dat 9 miljoen euro voor verbouwing van de bibliotheek echt een onneembare drempel was. Uiteindelijk hebben de coalitiepartijen elkaar dus gevonden in een compromis.”

Met dit standpunt zal de ChristenUnie dan ook instemmen met het intrekken van de subsidie voor de Stichting Podia Harderwijk (SPH). Echter betekent dit wat ons betreft wel dat de SaP-connectie haar best doet om ook de doelgroep van SPH aan zich te blijven binden. Verder vindt de ChristenUnie dat er boven de SaP-connectie een onafhankelijke organisatie moet komen, bijvoorbeeld in de vorm van een beheersstichting. Hier kunnen de leden van de SaP-connectie hun aanvragen indienen, vindt de coördinatie plaats en wordt de programmering bedacht. Deze organisatie zal ook kunnen bezien welke van de oorspronkelijke bouwkundige aanpassingen van SPH worden uitgevoerd. Wat ons betreft wel zodanig dat het binnenpodium een representatieve uitstraling houdt.

(uit: bijdrage van de ChristenUnie aan het debat op 24 augustus 2017)

De ChristenUnie is altijd voorstander geweest van een ‘en/en-variant’. Alleen niet tegen elke prijs. Dit compromis, waartoe dus inmiddels besloten is, komt het dichtste bij datgene waar de ChristenUnie voor stond. Voor iets kiezen betekent ook voor iets niet kiezen. Zeker wanneer er met meerdere partijen gezocht wordt naar een oplossing voor de podiumkunsten in stad en dorp. Voor de SPH zal de subsidie met ingang van 1 januari 2020 worden ingetrokken. De vraag daarbij is hoe deze organisatie haar verantwoordelijkheid zal blijven dragen over de podia van de Catharinakapel en Estrado, ondanks dat daartoe de subsidierelatie blijft bestaan. Het mooiste is uiteraard wanneer de mogelijkheid tot samenwerking wordt benut. Bart Jonkman: “De eerste signalen wijzen hier gelukkig op. Juist zo kan er vanuit vele organisaties gezamenlijk verder worden gewerkt. Daarmee zijn de podiumkunsten gegarandeerd!”

« Terug