De top 3 van Esther Maas

06 Esther Maas - topfoto.jpg
06 Esther Maas-van den Hazel - vierkant.jpg
Door Esther Maas-van den Hazel op 21 februari 2018 om 10:14

De top 3 van Esther Maas

"Vorig jaar in januari ging in ons gezin het roer om. Sindsdien probeer ik ons huishouden zo ´afval-loos´ mogelijk te runnen en te kiezen voor duurzame (bij voorkeur gebruikt of ´pre-owened´) en lokale producten. (...) Vandaar dat ik mij verwant voel en geposeerd sta op de foto met de ´gerecyclede´ Leeuw in het Hortuspark".

Wij vroegen Esther Maas wat zij belangrijk vindt voor de toekomst van Harderwijk en Hierden. Zij koos voor de thema's duurzaamheid, veilige en betrokken samenleving en het bloeien en bruisen van de stad.

Hieronder de bijdrage van Esther.

Wat vind ik belangrijk voor de toekomst van Hierden en Harderwijk?

Duurzaamheid

Harderwijk is een stad met historie en een vooruitstrevend karakter. Ik ben daar trots op en vind dat iets om te koesteren. Zuinig zijn dus, op de mooie natuurgebieden die Harderwijk en Hierden rijk zijn. En blijven inzetten op het behoud hiervan. Voor nu maar ook voor de toekomst van onze kinderen, is het nodig ambitieus te zijn op het gebied van duurzaam wonen en ondernemen. Ik durf ernaar te streven het maximale te bereiken op het gebied van Co2-reductie in Harderwijk! Vanzelfsprekend dat de gemeente hierin voorop moet gaan en het goede voorbeeld geeft. We kunnen ver komen als ook bedrijven en burgers hun bijdrage gaan leveren, doordat zij zich meer bewust worden van en weten wat zij zelf kunnen doen en hierin ook in gestimuleerd worden. Het is van groot belang dat we blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor duurzame energie  in Harderwijk -ik denk hierbij uiteraard aan zonnepanelen, windmolens en biogas-  en die volledig te benutten.

Vorig jaar in januari ging in ons gezin het roer om. Sindsdien probeer ik ons huishouden zo ´afval-loos´ mogelijk te runnen en te kiezen voor duurzame (bij voorkeur gebruikt of ´pre-owened´) en lokale producten. Ook voor Harderwijk en Hierden wil ik mij inzetten voor een forse afvalvermindering, betere faciliteiten voor afvalscheiding en recycling (Van Afval Naar Grondstof, oftewel VANG). Vandaar dat ik mij verwant voel en geposeerd sta op de fot met de ´gerecyclede´ Leeuw in het Hortuspark :-).

Mijn droom is dat we uiteindelijk een energie-neutraal (en gas-loos) Harderwijk bereiken. Maar realistisch is dat we de eerste stappen gaan zetten bij nieuwe bouw en we de weg naar afvalreductie in Harderwijk beter  gaan faciliteren, waardoor het ´makkelijker´ wordt.

Veilige en betrokken samenleving

Het leven is waardevol en ieder mens heeft recht op een waardig bestaan. Mede door mijn werk in de sociaal/juridische dienstverlening en kerkelijk werk, heb ik gemerkt dat mensen pas tot hun recht komen als het in de basis goed zit. Een veilig thuis hebben, kunnen leven zonder financiële zorgen. Mensen bloeien op als je ertoe doet, ergens bij hoort, dat je ergens aan mee kunt doen.  Voor velen van ons zijn dat heel gewone zaken, maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Harderwijk moet dan ook voor iedereen een veilige stad zijn om te wonen, te werken en waar het voor iedereen mogelijk is om deel te nemen aan het sociaal maatschappelijk leven. Dat Harderwijk een stad is waar er nog oog en zorg is voor elkaar. Daarom is de inzet (en de waardering!) van mantelzorgers en vrijwilligers zo van essentieel belang. We kunnen niet voor alles naar de overheid wijzen. Als we betrokken zijn bij de mensen om ons heen en zelf actief meewerken aan een schone en veilige buurt, dan dragen we samen de verantwoordelijkheid. Neemt niet weg dat professionals in de zorg en hulpverlening effectief ingezet  moeten blijven worden en op waarde geschat worden. De overheid biedt een steun in de rug, waar mensen buiten de boot dreigen te vallen. Die insteek heeft de toekomst!

Bloeien en bruisen van de stad…

Ik geloof in de creativiteit van mensen. Het is goed dat er in de stad voldoende podium is voor kunst en cultuur. Hier vinden mensen elkaar, het verbindt en versterkt de saamhorigheid. Daarom ben ik blij met de diversiteit aan activiteiten en mogelijkheden op dit gebied in Harderwijk. Dat moet blijven, voor alle leeftijden, laagdrempelig, voor een ieder wat wils en ook toegankelijk voor iedereen. Dat brengt leven in de brouwerij en is niet alleen plezierig voor de Harderwijkers zelf, maar ook goed voor het toerisme. Daarbij hebben we als stad Harderwijk straks een prachtige boulevard en een eigen strand waar heerlijk gerecreëerd kan worden… Laat de zomer maar komen!

Tot slot

Ik sta hoopvol in de startblokken en zie er naar uit om met u samen te werken aan de toekomst van Harderwijk. Spreken we af elkaar te ontmoeten op 21 maart aanstaande bij het stemhokje? Dan blijft het niet bij dromen alleen ;-)!

Deel dit bericht

Labels: , , , , , , , , ,