Tiny Houses aan het Rappad? Wij DURVen het aan.

tiny houses
07 Marcel Heldoorn - vierkant.jpg CU-Socialmedia logo (zwart).png
Door Marcel Heldoorn, CU Harderwijk-Hierden op 4 oktober 2018 22:00

Tiny Houses aan het Rappad? Wij DURVen het aan.

Er komt een pilot met tiny houses in Harderwijk. Maar is het voorstel van het college kansrijk? En moet die pilot dan plaatsvinden aan het Rappad naast de pluktuin?
Hierover debateerde de Gemeenteraad. Namens de ChristenUnie voerde Marcel Heldoorn het woord.

In het concept van tiny houses gaat het om kleine woningen met bewoners die bewust duurzaam willen wonen. Zij willen minder spullen bezitten en efficiënt omgaan met water, energie en materialen om te leven met een kleinere ecologische voetafdruk.

Bij de beoordeling van de pilot zijn de aspecten duurzaamheid, uitstraling en verbinding (DUV) voor de ChristenUnie bepalend.

Hieronder leest u meer over de bjidrage van Marcel.

 

In zijn betoog ging Marcel in op het voorstel om de tiny houses niet aan te sluitien op gas, elektriciteit, water en riolering. De term die daarvoor wordt gebruikt is: off-grid. 

"Juist het off-grid aspect, dus geen aansluiting op gas, licht, water en riolering, maakt de pilot ambitieus, aansprekend en aantrekkelijk.
Ambitieus, omdat er in ons land nog weinig ervaring is met off-grid wonen.
Aansprekend, omdat Harderwijk hiermee een pilot in huis haalt met potentieel grote uitstraling.
Aantrekkelijk, omdat het de kans biedt om veel te leren over duurzaam wonen, optimaal gebruik van energie en ruimte. Het leeraspect is groot. Daar kunnen we in de toekomst ons voordeel mee doen".

De waarden duurzaamheid, uitstraling en verbinding (DUV) bepalend zijn voor het oordeel van de ChristenUnie over de pilot: 

"DuurzaamheidZoals gezegd spreekt het duurzaamheidsaspect van het concept tiny houses en hoe dat in deze pilot vormgegeven wordt door te kiezen voor off-grid ons erg aan.
UitstralingWij vinden het belangrijk dat deze pilot goed zichtbaar is. Letterlijk en figuurlijk. Dat betekent een zichtlocatie: mensen en kinderen die er langs komen zullen zich gaan afvragen: Wat is dat? Wat gebeurt daar? Waarom wonen er mensen in deze kleine huisjes? Het betekent laten zien dat het wél kan: leven in een huis zonder gas en elektriciteit. Leven van zon, wind en regen. Het betekent een voorbeeld zijn voor de inwoners van de wijk Drielanden, voor onze stad en misschien wel voor het land.
VerbindingDe pilot zoekt in de uitvoering duidelijk de verbinding. Verbinding met de parkachtige woonomgeving, de verbinding met de omwonenden, met kinderen, de wijk en de stad. Tijdens een informatiebijeenkomst en in de commissie Ruimte hebben we kennisgemaakt met een van de geïnteresseerde beoogd bewoners Jos Greven. Uit de plannen die hij en zijn vrouw Chantal hebben spreekt een grote wens naar verbinding. Jos sprak vol passie over de mogelijkheden die ze zien om iets te betekenen voor de buurt, over vrijwilligerswerk en om bezig te gaan met educatieve projecten voor kinderen. Wij zijn ervan overtuigd dat juist die houding van zoeken naar verbinding een grote succesfactor van deze pilot kan zijn.

De ChristenUnie vindt dat de voorgestelde pilot voldoende mogelijkheden biedt om te komen tot een kansrijke én waardevolle introductie van Tiny Houses in de gemeente Harderwijk.

Als laatste ging Marcel in op de keuze voor de locatie van de pilot aan het Rappad:

Ten slotte, als je de drie letters van DUV (duurzaam, uitstraling en verbinding) combineert met de R van Rappad ontstaat wel een heel mooi woord: DURV. Wij DURVen het aan. U ook?

Debat terugkijken?

De vergadering van de gemeenteraad kunt je terugkijken op de website van de gemeente Harderwijk

Deel dit bericht

Labels: , , , , ,