Voor de rondvraag: glad regenboogpad en fietsparkeren Winkelcentrum Drielanden

rondvraag.jpg
2. Marcel Heldoorn - vierkant 05 Ilonka Donker-Jak - vierkant.jpg
Door Marcel Heldoorn, Ilonka Donker-Jak op 13 december 2018 om 22:30

Voor de rondvraag: glad regenboogpad en fietsparkeren Winkelcentrum Drielanden

Aan het eind van een commissievergadering hebben raadsleden de gelegenheid om vragen te stellen. In de commissie Ruimte stelden Marcel Heldoorn en Ilonka Donker-Jak twee vragen. Hieronder leest u de vragen en de reactie van de wethouder.

Gladheid van het regenboogpad

Vraag van Marcel Heldoorn

Wij kregen tijdens onze ledenvergadering de opmerking dat de gekleurde regenboog op de middenberm van de voetgangersoversteekplaats bij de Houtwalgarage bij regen nogal glad zijn. Is dat bij de wethouder bekend, en zo ja wat wordt er aan gedaan?

Mondeling antwoord van wethouder De Jong tijdens de vergadering

Ja, wij hadden deze signalen ook gekregen. Er wordt op dit moment bekeken wat de mogelijkheden zijn om het aan te pakken. Daarover zullen wij u informeren.

Schriftelijk antwoord van het college

De melding over de gladheid is bij ons bekend, de aannemer die het regenboogpad heeft een oplossing en zodra de temperaturen en luchtvochtigheid het toelaten wordt dit uitgevoerd.
In de tussenliggende periode waarschuwen we voetgangers middels bebording over de mogelijke gladheid van het regenboogpad.

Fietsparkeren bij Winkelcentrum Drielanden

Vraag van Ilonka Donker

Bij ons kwamen klachten binnen over het fietsparkeren bij het winkelcentrum Drielanden. Regelmatig zijn de rekken vol en worden fietsen tegen het straatmeubulair gestald. Ook staan er regelmatig fietsen onder de luifel waarbij de ingang deels versperd wordt. Zijn deze klachten bij u bekend.  

Mondeling antwoord van wethouder De Jong tijdens de vergadering

Nee, is ons niet bekend. We gaan dit bespreken met de wijkmanager, wijkvereniging en ondernemers. Wij zullen u informeren.

Bijlagen

Deel dit bericht

Labels: , , , , ,