Ontvouwd

kniepertjes - plat en opgerold.jpg
1. Mirjam Driest - Wijnholds - vierkant
Door Mirjam Driest-Wijnholds op 1 januari 2019 om 15:00

Ontvouwd

Het is bij ons thuis traditie om op de laatste dag van het jaar nieuwjaarsrolletjes -kniepertjes op z’n Gronings- te bakken. Op oudjaarsdag worden de wafels plat en op nieuwjaarsdag opgerold gepresenteerd. De gedachte hierachter is dat in december het oude jaar zich volledig heeft ontvouwen en op nieuwjaarsdag symboliseert het rolletje het nieuwe jaar, dat zich nog moet ontvouwen.

Het jaar 2018 heeft zich inmiddels ontvouwen. Voor de ChristenUnie was het afgelopen jaar een jaar met veel gebeurtenissen. In de eerste plaats de verkiezingen waarbij we met vijf zetels in de raad zijn gekomen. Bijzonder om ineens een aantal verschuivingen binnen de fractie te krijgen. Een fractievoorzitter die wethouder wordt, een nieuwe fractievoorzitter, een nieuw raadslid en een nieuwe fractievertegenwoordige. Veel veranderingen, maar een mooi nieuw team om het werk voort te zetten.

Ook in 2018 hebben we ons vanuit onze christelijke levensovertuiging ingezet in de Harderwijkse politiek, omdat we het belangrijk vinden om dienstbaar te zijn aan de samenleving. We hebben ons ingezet voor onze speerpunten: op het gebied van zorg en een samenleving waarin iedereen meetelt en een duurzame levensstijl. Het afgelopen jaar hebben we onder andere aandacht gevraagd voor – de zorg voor - onze ouderen en het rookvrij maken van Harderwijk. Op ons initiatief is er een motie aangenomen die vraagt om voldoende openbare toiletten in de openbare ruimte. Verder hebben we voorstellen ingediend om extra financiën te vragen voor de aanpak van laaggeletterdheid en komt er een bespaarcoach die kan adviseren over het verlagen van de vaste lasten (met name op het gebied van energiekosten).

Er ligt een nieuw jaar voor ons. Er zullen weer veel onderwerpen op de agenda staan; het zwembad, duurzame energie, fietsbeleid, woningbouw en de zorg voor onze inwoners. Ook in 2019 willen we ons graag verder inzetten voor onze speerpunten, met oog voor elkaar.

De ChristenUnie-fractie wenst u een gezegend en voorspoedig 2019!

Mirjam Driest-Wijnholds
fractievoorzitter

Deel dit bericht

Labels: , , , , , , ,