Hulp aan kinderen in het asielzoekerscentrum; hoe zit het eigenlijk?

kind in azc.jpg
04 Bart Jonkman - vierkant.jpg CU-Socialmedia logo (zwart).png
Door Bart Jonkman, Webredactie Harderwijk-Hierden op 25 januari 2019 om 10:00

Hulp aan kinderen in het asielzoekerscentrum; hoe zit het eigenlijk?

Raadslid Bart Jonkman heeft vragen gesteld over hulp aan kinderen in het asielzoekerscentrum aan het college van burgemeester en wethouders, omdat zijn daar verantwoordelijk voor zijn.

De aanleiding voor de vragen was een bericht in Trouw ‘Gemeenten zijn niet klaar voor hulp aan azc-kinderen’. Met ingang van dit nieuwe jaar zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor hulp aan deze kwetsbare doelgroep. Nu schat het COA in dat - op basis van een aantal gehouden pilots - binnen gemeenten de overgang goed georganiseerd is. Echter critici zoals ‘Werkgroep Kind in azc’ staan hier terughoudender in. Met name doordat het budget tijdens de pilots onbeperkt was, terwijl er in de nieuwe situatie 740 euro per kind beschikbaar is.
Kinderen in azc’s hebben vanwege hun achtergrond en levenservaring in verhouding meer behoefte aan hulp op het gebied van opvoedingsondersteuning, rouwverwerking en/of traumabehandeling. Met het genoemde bedrag zullen naar alle waarschijnlijkheid de kosten hier niet voldoende voor gedekt zijn.
De Gemeente Harderwijk is verantwoordelijk voor hulp aan deze kwetsbare groep inwoners binnen het asielzoekerscentrum in onze stad.
Daarom vraagt de ChristenUnie aan het college van burgemeester en wethouders:
  1. Op welke manier heeft de gemeente Harderwijk zich eerder al voorbereid op de overheveling van de jeugdzorg voor kinderen in het azc?
  2. Is in onze gemeente per 1 januari 2019 de zorg voor deze kwetsbare kinderen daadwerkelijk gewaarborgd? Zo ja, op welke wijze vindt dit plaats?
  3. Is het bedrag dat in de decembercirculaire genoemd wordt toch wel voldoende om de benodigde zorg te leveren? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo nee, op welke wijze gaat u hier verandering in brengen?
  4. Wat betekent deze extra taak voor de jeugdzorg in de gemeente Harderwijk zowel beleidsmatig als financieel? Zijn hierover zorgen bij uw college? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
De antwoorden zullen we ook hier publiceren, zodra ze er zijn.
Bart Jonkman

Bijlagen

Deel dit bericht

Labels: , , , ,