Raad toch betrokken in besluit over woontoren in stadspark Waterfront

Woontoren in stadspark Waterfront.jpg

Raad toch betrokken in besluit over woontoren in stadspark Waterfront

Gisteravond sprak Sjoerd Leensen, een bewoner van het Zuidereiland, de gemeenteraad toe over de aangekondigde bouwplannen van een woontoren van 30 meter hoog midden in nog te vormen stadspark in het Waterfront. Hij wees de gemeenteraad op het feit dat zij niet meer over het besluit dat het College al genomen heeft hoeven te besluiten.
Ilonka Donker, raadslid van de ChristenUnie, beloofde om de wethouder te vragen of de gemeenteraad toch nog een rol heeft in de besluitvorming. Die gelegenheid kwam bij de rondvraag aan het eind van de vergadering.
Wethouder Van der Wal beloofde om de reactie van het college op alle zienswijzen aan de gemeenteraad voor te zullen leggen ter instemming. Dat biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om zich uit te spreken over de hoogte, plaatsing en uiterlijk van de woontoren.

Raadslid Ilonka Donker-Jak:

Het antwoord van de wethouder:

De ChristenUnie vindt het verstandig dat wethouder Van der Wal voor deze stap heeft gekozen, omdat het plan veel onrust heeft veroorzaakt bij de omwonenden. Toen zij jaren geleden hun nieuwe woning kochten, was het plan om aan de rand van het park een veel lager appartementengebouw te bouwen.

Deel dit bericht

Labels: , , , , , , , ,