De week van het geld

Topbanner geld 944x390
1. Mirjam Driest - Wijnholds - vierkant
Door Mirjam Driest-Wijnholds op 25 maart 2019 om 12:00

De week van het geld

Bijna één op de vijf Nederlanders heeft problematische schulden

Van 25 tot en met 29 maart vindt de week van het geld plaats. Het doel van deze themaweek is om jongeren te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

Bijna één op de vijf Nederlanders heeft problematische schulden. Zij kunnen rekeningen niet meer op tijd betalen, of hebben leningen die ze niet meer kunnen aflossen.

De ChristenUnie wil zorgen dat iedereen meetelt en meedoet. Schulden moeten effectiever worden aangepakt.

Hoe werkt het eigenlijk rondom schuldhulpverlening?

In de wet gemeentelijke schuldhulpverlening is bepaald dat de gemeente verantwoordelijk is voor de schuldhulpverlening. Dat betekent dat de gemeente moet regelen dat er een instantie is, die mensen helpt met het oplossen van hun schulden. Wanneer mensen hun schulden niet volledig kunnen aflossen, bestaat er een mogelijkheid van een schuldsanering. Kort gezegd: mensen moeten zich drie jaar inspannen om zoveel mogelijk af te lossen en krijgen dan kwijtschelding voor het deel dat niet is afgelost.

Veel mensen schamen zich voor hun schulden. Ook zijn financiële problemen een bron van stress. Wanneer mensen er toch openlijk over durven te praten of hulp gaan zoeken is de nood vaak al zo hoog dat ze hun schulden niet meer kunnen betalen. Het ontbreken van (voldoende) geld of het opstapelen van rekeningen geeft mensen veel stress.

Om in aanmerking te komen voor een schuldenregeling en kwijtschelding, wordt er veel van je verwacht. Je moet de gemeente actief op de hoogte houden van wijzigingen in je financiële situatie. Daarbij moet je rond komen van een minimaal inkomen en je inspannen om zoveel mogelijk af te lossen. Voor het beheren van je budget, kan je ondersteuning krijgen. Er zijn vrijwilligers die kunnen helpen met het invullen van formulieren en het op orde brengen en houden van je administratie.

Waar staat de ChristenUnie voor?

De ChristenUnie wil werken aan een samenleving waarbij iedereen meetelt en mee doet. Er is de laatste jaren veel aandacht voor preventie en het benaderen van mensen met schulden. Dat is een positieve ontwikkeling. Als het gaat om armoedebestrijding, is er meer nodig dan goede preventie. Ook de bestaande schuldenproblematiek verdient een meer effectieve aanpak. Dat betekent onder andere een laagdrempelige toegang tot de schuldhulpverlening. Daarbij staat centraal wat de schuldenaar nodig heeft om zijn financiën op orde te krijgen. Meer begeleiding voor mensen met schulden, met daarbij een vast aanspreekpunt:

Eén schuldenaar, één regisseur.

Deel dit bericht

Labels: , , , , , , , , ,