‘Participatiemaatschappij’

participatie.jpg
04 Bart Jonkman - vierkant.jpg
Door Bart Jonkman op 8 juli 2019 om 11:40

‘Participatiemaatschappij’

Het is inmiddels al weer een aantal jaren terug dat de term ‘participatiemaatschappij’ werd geïntroduceerd. Niemand mag meer aan de zijlijn staan, maar dient deel te nemen aan de samenleving. Een prima uitgangspunt.  

Raadslid Bart Jonkman is op zoek naar het antwoord op de vraag: ‘Lukt het participeren u wat?

Lukt het participeren u wat?

Een ‘gewone’ vraag met hopelijk een ‘gewoon’ antwoord. Velen van ons namen al volop deel aan de samenleving nog voordat ook iemand maar dacht aan de ‘participatiemaatschappij’. Gewoon, in de buurt, op het werk, bij een vereniging, op een koor, in de moskee of waar dan ook.

De ‘participatiemaatschappij’ lijkt dan ook meer bedoeld voor hen die aan de rand stonden en naar binnen moesten worden getrokken. “Kom, ga met ons en doe als wij!” Alleen wie zijn wij om dat te zeggen? Als we menen volop te participeren moeten we dat ook in daden laten zien. Niet als een individu die in zoveel mogelijk verenigingen, clubs of buurtgroepen zit, want de ‘participatiemaatschappij’ is geen ‘prestatiemaatschappij’. Nee, het gaat juist om ons als samenleving. 

Concreet

Om het wat concreter te maken, de komende tijd wordt er in Harderwijk en Hierden meer vorm gegeven aan het hondenbeleid. Het is al jaren de nummer 1 irritatie die in de maatschappij wordt ervaren. Voor de ‘participatiesamenleving’ konden we nog zeggen: “gemeente, doe er wat aan!” Nu komt het op ons aan. Dat is goed. Dat is participeren. Dus spreekt u de buurman aan die zijn hond op het voetbalveldje voor uw huis laat poepen? Een ander voorbeeld. Toenemend maken kinderen en jongeren gebruik van de jeugdzorg. In Harderwijk neemt de vraag naar bepaalde vormen daarvan ook toe. Wanneer u op straat ziet dat twee ouders in het bijzijn van hun kinderen ruzie met elkaar maken, vraagt u hen dus wat er aan de hand is en of u misschien kunt helpen? Of als laatste, aan het einde van dit jaar zal er in de  gemeente Harderwijk de mogelijkheid zijn om uw straat tot een vuurwerkvrije zone te maken. Dat betekent in dat geval dus ook handhaven. Door u! Stapt u op de jongens uit de buurt af die zich er niet aan houden?

Gewoon doen

De ‘participatiemaatschappij’ is een prachtig woord die enkel betrekking lijkt te hebben op hen die in de bijstand of in een sociaal isolement zitten, die de participatieladder nog laag betreden of die nog weinig van de Nederlandse taal beheersen. Alleen, zo bekeken is dit niets meer dan een beleidsterm en zijn ook wij die wel participeren dezelfde als die dat niet doen, maar dan aan de andere kant van de streep. Nee, participeren betekent juist omzien naar elkaar, je zorg uitspreken, tot steun zijn voor de ander. Werkelijk deel uitmaken van de samenleving. Niet vanuit ons ‘ik’, maar met oog voor ons ‘wij’. Niet vanuit vervreemding, maar omdat het ‘gewoon’ is.

‘Lukt het participeren u wat?’

Bart Jonkman
raadslid ChristenUnie Harderwijk

Labels: , , , , ,