Onze keus voor de invulling van de oude bieb, Academiestraat 5

Oude bieb.jpg

Onze keus voor de invulling van de oude bieb, Academiestraat 5

Donderdag kiest de gemeenteraad wat er gaat gebeuren op de plek van de oude bibliotheek aan de Academiestraat. De ChristenUnie zal kiezen voor het plan van Stadsbouwmeesters dat het beste beoordeeld werd door de beoordelingscommissie.

Hieronder legt raadslid Marcel Heldoorn uit hoe de ChristenUnie haar mening heeft gevormd en hoe zij tot haar besluit gekomen is.

De aanleiding

Aankoop Academiestraat 5

Op 14 september 2017 stemde de gemeenteraad in met de aankoop van de oude bibliotheek aan de Academiestraat 5. In diezelfde vergadering kreeg een voorstel van ChristenUnie, CDA en VVD om op die plek woningbouw mogelijk te maken een meerderheid van de stemmen. De raad vroeg het college verder om:

 • Het pand te verkopen onder de voorwaarde dat er betaalbare woningen worden gerealiseerd voor zowel startende jongeren als ouderen die graag in de nabijheid van de stad willen wonen in combinatie met zorgdiensten. 
 • Hierbij samenwerking te zoeken met woningbouwcorporatie(s) en/of commerciële partijen.
 • Er zorg voor te dragen dat de verkoop van het pand geen verlies oplevert.

Onze droom voor de oude bieb

Begin 2019 debatteerde de gemeenteraad over de vraag of er ook andere functies dan woningbouw op Academiestraat 5 zouden moeten komen.

Ilonka Donker schilderde de droom van de ChristenUnie voor de oude bieb in 3 speerpunten:

 1. betaalbare huisvesting voor startende jongeren én ouderen;
 2. behoud van een openbare, maatschappelijke functie op het gebied van gezond leven, gezond blijven en gezond ouder worden.
  Met gezonde horeca kan de Academiestraat weer aantrekkelijk voor een groter deel van onze inwoners en komt er meer leven in de brouwerij dan alleen de mensen die daar wonen met uitstraling naar het Hortuspark;
 3. een innovatieve duurzame invulling van de woon- en maatschappelijke functie.
  Wij dagen partijen uit om in de diverse woningen verschillende vormen van duurzame verwarming en ventilatie aan te brengen en daarmee een voorbeeldproject te creëren met uitstraling. 

Het selectieproces

Op Valentijnsdag 2019 stemde de gemeenteraad unaniem in met het zogenaamde visiedocument Academiestraat 5.

De beoordelingscriteria

In het visiedocument is de procedure vastgelegd hoe het beste plan voor de oude bieb gekozen zou worden en welke criteria een onafhankelijke beoordelingscommissie daarbij moet hanteren:

 • de verkoopprijs (telt voor 20% mee)
 • de bestemming voor woningbouw en openbare functie van de begane grond (telt voor 20% mee)
 • duurzaamheid van het plan (telt voor 30% mee)
 • het ontwerp van het plan (telt voor 20% mee)
 • de presentatie van het ontwerp (telt voor 10% mee)

Ook is afgesproken dat de 3 plannen die het hoogst scoren voor een definitieve keuze worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

De ingediende plannen

Van de kleine 10 plannen die ingediend en beoordeeld zijn, bleven er uiteindelijk 5 over die op basis van bovenstaande criteria zijn beoordeeld. Daaruit volgde dan weer een ranglijst van de plannen. Ieder plan had sterke en minder sterke kanten: zo varieert het aantal woningen tussen de 13 en 27 en de verkoopprijs tussen 4 ton en 1 miljoen euro. Ook zaten er slimme en aantrekkelijke ideeën in de ontwerpen: van een "groen gebouw" waar bomen en planten op groeien tot een ondergrondse tunnel naar het Marius van Dokkum Museum. 

Plan Hart voor Harderwijk

In de verschillende plannen wordt de begane grond heel verschillend ingevuld. Een plan dat er qua maatschappelijke meerwaarde wat ons betreft heel waardevol is, is het plan van Valuned en de Stichting Hart voor Harderwijk: "Thuis in de Hortus". Het is een initiatief van maatschappelijk betrokken stadsgenoten met een interkerkelijke achtergrond. Zij zoeken naar een plek die verdieping, inspiratie, informatie en ontspanning biedt.

In de beoordeling van de plannen door de commissie is dit plan op de 4e plaats geëindigd. 

Ons besluit

De fractie van de ChristenUnie heeft besloten det voorstel van het college te volgen en voor het plan van Stadsbouwmeesters te kiezen, dat het hoogste aantal punten gekregen heeft van de beoordelingscommissie.

Onze argumenten

 1. We hebben als ChristenUnie-fractie (en als gemeenteraad unaniem) voor de visie invulling Academiestraat 5, inclusief de beoordelingscriteria en -procedure gestemd.
 2. Uit de beoordeling is een plan gekomen met:
  • de meeste woningen (27 woningen met veel variatie dus voor mensen met kleine en grotere beurs, jongeren en ouderen)
  • een publiek toegankelijke begane grond met horeca en een museumwinkel
  • de hoogste score op duurzaamheid
  • de hoogste verkoopprijs
 3. De beoordeling van de plannen door de commissie is eerlijk verlopen.
 4.  De ChristenUnie staat voor betrouwbaar bestuur.
 5. We hebben als raad een procedure afgesproken. Daar nu vanaf wijken komt neer om het achteraf veranderen van de spelregels. Dit kan grote gevolgen hebben, tot rechtszaken aan toe waarin partijen die zich benadeeld voelen schadevergoedingen kunnen eisen.
 6. Wij vinden een keuze voor een plan buiten de top 3 vanwege de mogelijke financiële consequenties onverantwoord.

Hoe nu verder met Hart voor Harderwijk?

De ChristenUnie vind Hart voor Harderwijk een prachtig initiatief. Wij willen graag in gesprek met de initiatiefnemers om te zien of hun idealen op een andere plek in Harderwijk gerealiseerd kunnen worden. 

Labels: , , , , , , , ,