Gemeenteraad neemt alle verbetervoorstellen van de ChristenUnie in afvaldebat aan

afvalzak.jpg

Gemeenteraad neemt alle verbetervoorstellen van de ChristenUnie in afvaldebat aan

De gemeenteraad heeft ingestemd met het nieuwe afvalinzamelsysteem VANG (Van afval naar grondstof). Onze vier verbetervoorstellen zijn met grote meerderheid aangenomen. Daarmee worden inwoners echt geholpen om werk te maken van een schonere afvalstroom door betere afvalscheiding en een kleinere afvalstroom door minder plastic.

Raadslid Marcel Heldoorn legt hieronder uit hoe het zit.

Waarom?

Afvalinzameling en recycling is een belangrijk onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van onze gemeente. De gemeenteraad heeft in 2016 besloten zich aan te sluiten bij de landelijke doelstellingen Van Afval Naar Grondstof (VANG): vermindering van de hoeveelheid restafval per inwoner naar 100 kg  per jaar in 2020. In 2025 moet dat verder teruggebracht zijn naar 30 kg per inwoner per jaar.

Wat verandert er?

De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

 • bewoners van de  binnenstad, in flats en appartementen krijgen ook de mogelijkheid om hun GFT en papier apart te scheiden.
 • het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing wordt deels flexibel:
  • afhankelijk van het aantal keren dat de grijze container bij de weg gezet wordt, of
  • hoe vaak een afvalzak in een ondergrondse container wordt gegooid
 • Bij de Milieustraat kan iedereen:
  • gratis plastic, metaal & drankverpakkingen (PMD) inleveren
  • 2x per jaar gratis grofvuil wegbrengen

Wat verandert niet?

Er blijven veel dingen zoals u ze gewend was:

 • GFT, papier, glas, textiel, klein chemisch afval (kca), elektronische apparaten blijven allemaal ingezameld, zoals u al gewend was (behalve dus voor binnenstad-, flat- en appartementenbewoners)
 • In de grijze container kunt u restafval én plastic, metaal & drankverpakkingen kwijt.

Verbetervoorstellen van de ChristenUnie aangenomen

In de aanloop naar het debat over de nieuwe manier van afvalinzameling deden we 4 concrete verbetervoorstellen om inwoners beter te helpen bij het veranderen van hun gedrag:

 1. Ontwikkel een aanpak die inwoners helpt en ondersteunt bij duurzame gedragsverandering door bijvoorbeeld goede informatie, inzet van een afvalcoach, slimme hulpmiddelen, tips en ervaringen van anderen.
 2. Geef inwoners een proefperiode van een half jaar om te oefenen en hun gedrag te veranderen voordat zij voor hun grijze container moeten gaan betalen.
 3. Laat de gemeente een samenwerking opzetten met supermarkten en andere winkels om afspraken met hen te maken over bijvoorbeeld vermindering van plastic verpakkingen.
 4. Kom met een regeling voor mensen die vanwege hun gezondheid veel meer afval hebben niet veel meer te laten betalen.

Alle voorstellen werden door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. 

We bedanken natuurlijk alle andere partijen in de raad voor hun inbreng en steun.

Marcel Heldoorn

Labels: , , , , , , ,