Denk mee! Waar komt uw energie vandaan over 10 jaar?

duurzaamheid+944x390
2. Marcel Heldoorn - vierkant
Door Marcel Heldoorn op 21 september 2020 om 12:25

Denk mee! Waar komt uw energie vandaan over 10 jaar?

In de afgelopen periode is met de gemeenten op de Noord-Veluwe, de provincie, het waterschap en heel veel maatschappelijke instellingen een concept-plan opgesteld waarin staat hoe in de toekomst op de Noord-Veluwe duurzame energie opgewekt kan gaan worden.

In het plan moeten lastige keuzes gemaakt worden. Zonnepanelen op daken, in het landschap of juist windmolens langs de randmerenkust? Of toch misschien windmolens in dorpen? U kunt uw mening geven door online een aantal vragen te beantwoorden. Uw mening heeft invloed op het definitieve plan dat de gemeenten uiteindelijk ter goedkeuring voorleggen aan het Rijk. Geef uw mening op www.energienoordveluwe.nl

In de concept Regionale Energiestrategie (concept-RES) leest u bijvoorbeeld dat er in de regio plek is voor 20 tot 23 windmolens. En dat er op grote bedrijfsdaken ruimte is voor 100 hectare aan zonnepanelen (dat zijn in totaal 200 voetbalvelden). Ook moet ruimte gezocht worden voor zonnevelden, met een totale oppervlakte van 360 tot 560 voetbalvelden. 
Het is belangrijk dat inwoners van de regio mede-eigenaar kunnen zijn van nieuwe energieprojecten. Zo profiteert iedereen van de opbrengsten ervan.

Denkt u mee?

Geef uw mening op www.energienoordveluwe.nl

Labels: , , , , , ,