We hebben weer hard gewerkt aan duurzaamheid!

Zonnepark Overloopterrein

We hebben weer hard gewerkt aan duurzaamheid!

Vorige week stonden er drie duurzaamheidsvoorstellen op de agenda van de gemeenteraad.
1) De lokale energiecoöperatie Endura kan een zonnepark aanleggen boven het overloopparkeerterrein P8.
2) De gemeente Harderwijk sluit zich aan bij het pleidooi richting de landelijke overheid om statiegeld op blikjes in te voeren.
3) Harderwijk gaat op ons initiatief actief aan de slag met de campagne Gemeenten4GlobalGoals.

Raadslid Marcel Heldoorn vertelt...

Onze voorstellen

Statiegeld op blikjes

In het verleden hebben D66 en ChristenUnie samengewerkt om als gemeente Harderwijk aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie, een samenwerking van Nederlandse en Belgische gemeenten en organisaties die zich sterk maken om statiegeld op blikjes in te voeren. Landelijk is ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber een groot pleitbezorger voor de invoering van statiegeld op blikjes. Om de landelijke politiek een steun in de rug te geven om eindelijk de beslissing te nemen, is de campagne Yes we can! in het leven geroepen. De gemeenteraad heeft nu unaniem besloten om zich aan te sluiten bij deze campagne en zich daarmee duidelijk uit te spreken vóór statiegeld op blikjes.

Harderwijk sluit aan bij Gemeenten4GlobalGoals

Wat is de Gemeenten4GlobalGoals Campagne?

De Gemeenten4GlobalGoals campagne ondersteunt gemeenten bij het werken aan de Global Goals (ook Sustainable Development Goals of SDG’s). 

Wat zijn Global Goals?

Dat doen we omdat de 17 Global Goals dé wereldwijde duurzaamheidsagenda zijn tot 2030, die bovendien sterk vervlochten zijn met de opgaven van gemeenten. Denk aan het terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, een prettige en veilige leefomgeving, duurzame productie en consumptie, en kwalitatief en participatief bestuur. Alle 17 Global Goals bevatten subdoelen die direct of indirect raken aan het dagelijkse werk van Nederlandse gemeenten. Gemeenten zijn onmisbaar bij het behalen van de doelen; en omgekeerd vormen de Global Goals voor gemeenten een onmisbare leidraad om te werken aan integrale duurzaamheid.

Wat gaat Harderwijk nu doen?

De gemeenteraad heeft unaniem uitgesproken dat Harderwijk zich bij deze campagne moet aansluiten. Zo kun je gebruik maken van campagnematerialen en ideeën opdoen om bewoners te betrekken. Ook kan Harderwijk van andere gemeenten leren of anderen helpen duurzame stappen te zetten.

Gelukkig hoeft Harderwijk niet bij nul te beginnen. Onze Harderwijkse duurzaamheidsvisie De duurzame stad van de Gemeente Harderwijk gebaseerd is op deze Global Goals, maar duurzame ontwikkeling gaan over meer onderwerpen van de gemeente. Denk aan het terugdringen van ongelijkheid en armoede, maatschappelijke integratie, een prettige en veilige leefomgeving, en duurzame productie en consumptie. De ChristenUnie zal in haar eigen plannen en in de plannen van het College aandacht blijven vragen voor de Global Goals.

Marcel Heldoorn
raadslid ChristenUnie Harderwijk

Wil je meer weten over de Harderwijkse duurzaamheidsvisie?

Hieronder vind je een uitlegfilmpje:

Bijlagen

Deel dit bericht

Labels: , , , , ,