Meer betaalbare woningbouw Waterfront fase 3

new-building-3284911_1280.jpg
1. Mirjam Driest - Wijnholds - vierkant
Door Mirjam Driest-Wijnholds op 18 juni 2021 om 21:29

Meer betaalbare woningbouw Waterfront fase 3

In de raadsvergadering van donderdag 17 juni jl. is een besluit genomen over de woningbouw Waterfront fase 3. In Harderwijk is er een tekort aan betaalbare woningbouw en om aan deze behoefte te kunnen voldoen is het bouwprogramma voor fase 3 van het Waterfront aangepast. Door deze aanpassing worden 200 betaalbare woningen toegevoegd aan het bouwprogramma. Hierdoor levert Waterfront 3 een forse bijdrage aan het terugdringen van het tekort aan betaalbare woningen. De ChristenUnie is blij met deze toevoeging aan het bouwprogramma

Geen extra woningen
In deze raadsvergadering is ook een voorstel ingediend om bovenop deze basisvariant nog eens 52 extra woningen – goedkope koopwoningen en sociale huur- toe te voegen. De ChristenUnie heeft tegen deze extra toevoeging (plusvariant) gestemd omdat veel en extra bouwen op deze plek niet de oplossing is. In deze variant is geen ruimte voor parkeerplekken en onvoldoende aandacht voor de mobiliteit en de leefbaarheid in de wijk. Voor de ChristenUnie is het bouwen van betaalbare woningen heel belangrijk, maar woningbouw mag niet ten koste gaan van leefbaarheid en mobiliteit. Wat ons betreft worden deze starterswoningen op een andere passende plek in de stad gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld in het Stationsgebied of Kranenburg.

Motie aangenomen
Bij dit agendapunt is een motie van de ChristenUnie aangenomen waarin we het College hebben gevraagd om met een visie op hoogbouw te komen. In deze visie willen we graag aandacht voor de impact van hoogbouw op de leefomgeving.

Stemverklaring tegen plusvariant van 52 extra woningen
De ChristenUnie kiest voor de basisvariant waarmee er 200 betaalbare woningen toegevoegd worden aan het bouwprogramma. Wij stemmen tegen de zogenaamde plusvariant, omdat deze variant geen oplossingen bevat voor het mobiliteits- en parkeerprobleem en bovenal de leefbaarheid in de wijk.

 

Huisvesting arbeidsmigranten Goede Reede

In dezelfde gemeenteraadsvergadering heeft de gemeenteraad heeft ingestemd met voorstel om de komst van een arbeidsmigrantenhotel voor te bereiden. Voor de realisering van de komst van het arbeidsmigrantenhotel wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Ook de ChristenUnie heeft ingestemd met de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) om de afwijking van bestemmingsplan mogelijk te maken. Er is grote behoefte aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten. In onze afweging bij dit besluit heeft de woon- en leefkwaliteit van de arbeidsmigrant zwaar meegewogen. De CU vindt het belangrijk dat we een gastvrije stad zijn en dat er goede huisvesting en voorzieningen zijn voor arbeidsmigranten.

Labels: , , , , ,