Motie over bestaanszekerheid

help-1019912_1280.jpg
04 Bart Jonkman - vierkant.jpg
Door Bart Jonkman op 8 juli 2021 om 09:43

Motie over bestaanszekerheid

In de raadsvergadering van 7 november 2019 heeft ChristenUnie-raadslid Bart Jonkman een motie ingediend over de financiële ondersteuning van de voedselbank en het college gevraagd te komen met een nota over bestaanszekerheid. De motie is destijds met meerderheid van stemmen aangenomen.

Nu pas reageert het college door deze onderwerpen op de agenda van de commissie samenleving voor oktober 2020 te zetten. Dan presenteert de wethouder de nota Bestaanszekerheid. Op de vraag van de ChristenUnie waarom het zo lang heeft moeten duren kwam opnieuw de reactie: het gevolg van de coronacrisis en de procedurele traagheid.

De ChristenUnie vindt dit onbevredigend. Ondanks alle begrip voor het effect van de coronacrisis en de zorgvuldigheid in procedures, is twee jaar voor de uitvoering van een motie te traag en onwenselijk. Zeker als het gaat om inwoners van Harderwijk en Hierden die in armoede leven en de organisaties die hen bijstaan.

Een vervolgactie kan daarom niet uitblijven. Raadslid Bart Jonkman dient binnenkort de volgende schriftelijke vragen in, die onlangs mondeling in de vergadering zijn gesteld:

1. Hoe komt het dat het zo lang moet duren alvorens de motie 'armoedebeleid' - alwaar ook de 'financiële ondersteuning Voedselbank' onderdeel van is - die op 7 november 2019 door de gemeenteraad in haar vergadering is aangenomen, wordt uitgevoerd?

2. Waar is de door u opgegeven reden van vertraging in de verwerking van input van maatschappelijke partners in gelegen? Betreft dit het aanleveren van de input van maatschappelijke partners? Zo ja, welke stappen heeft u ondernomen om deze input meer voortvarend te verkrijgen? Betreft het de verwerking van de input binnen de gemeentelijke organisatie? Zo ja, waardoor komt dit?

3. Welke gevolgen voor inwoners van Harderwijk en Hierden heeft het dat de 'nota bestaanszekerheid' nog niet opgeleverd is?

4. Wanneer kan de commissie naar inschatting van het college de nota verwachten?

Deel dit bericht

Labels: , , , , , ,