Evaluatie en preventie

pexels-breakingpic-2923.jpg
3. Fenneke Fredrikze - Roetman - vierkant
Door Fenneke Fredrikze op 10 september 2021 om 11:54

Evaluatie en preventie

Het zomerreces is ook in het Huis van de stad geëindigd. We zijn vol zonnige energie begonnen en de commissie samenleving gaat deze week van start met haar eerste vergadering.

Er zijn twee onderwerpen op de agenda:

1. Evaluatie sportparkmanagement
2. Voorkomen armoedeverval

  1. Evaluatie sportparkmanagement: Uit de evaluatie zal blijken wat de toegevoegde waarde is van de sportparkmanager en of deze functie voortgezet kan worden. Wij vinden het waardevol dat de sportparkmanager blijft omdat de synergie die er ontstaat tussen diverse sportclubs veel kansen biedt aan meer bewegen en vooral aan meer bewegen voor andere doelgroepen dan de leden.
  2. Voorkomen armoedeverval: wanneer je uit de bijstand weer gaat werken kan het gebeuren dat je netto minder overhoudt dan in de bijstand. Om dit te voorkomen doet de gemeente er alles aan om de inkomensachteruitgang te repareren. U begrijpt dat we dit alleen maar toejuichen als ChristenUnie. Werken moet beloond worden.

Motie ouderenmishandeling

Omdat we benieuwd zijn hoe het gaat met de door ons ingediende motie over preventie ouderenmishandeling zullen we bij de rondvraag de volgende vraag stellen:

Op 18 juli 2019 heeft de raad unaniem de motie preventie ouderenmishandeling aangenomen en op 2 november 2020 heeft u ons met een raadsbrief op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Door de coronacrisis zijn meer ouderen in een isolement gekomen en zijn zij meer afhankelijk van hun omgeving. Dit maakt dat zij kwetsbaarder zijn voor ouderenmishandeling. Daarom is de ChristenUnie benieuwd naar de huidige stand van zaken.

  1. Is het ouderennetwerk intussen verbonden aan het lokale netwerk van huiselijk geweld?
  2. Is er al zicht op een lokale alliantie?
  3. Kunt u aangeven hoe de communicatie over dit onderwerp verloopt?
  4. Hoeveel vrijwilligers zijn er intussen geschoold?
  5. Is er een stappenplan voor dit onderwerp? 

En zo draaien we het politieke jaar weer in, een spannend jaar. Veel belangrijke onderwerpen zullen passeren en we gaan richting de verkiezingen. Op de startochtend van de fractie hebben we het erover gehad dat we in navolging van Jezus altijd willen zoeken en opkomen voor die ene. Dit raakte mij en het motiveert me om er weer met veel zin tegenaan te gaan.

Fenneke Fredrikze
Raadslid ChristenUnie Harderwijk 

Deel dit bericht

Labels: , , , ,