Minder vrachtwagens door Wittenhagen

Zandlaan.jpg
2. Marcel Heldoorn - vierkant
Door Marcel Heldoorn op 1 november 2021 om 16:58

Minder vrachtwagens door Wittenhagen

Donderdag bespraken we in de commissie Ruimte twee onderwerpen die voor de ChristenUnie belangrijk zijn: Het eerste draagt bij aan betere verkeersveiligheid en duurzaamheid. Ook spraken we over meer kansen om betaalbare woningen te bouwen voor mensen met een kleinere beurs. Raadslid Marcel Heldoorn legt uit.

Ontsluiting Zandlaan brengt verkeersveiligheid en kans voor duurzaamheid
Allereerst het interessante voorstel om de verkeersveiligheid in de wijk Wittenhagen te verbeteren. Er is daar al jaren een probleem met vrachtverkeer van en naar de houtbedrijven aan de Zandlaan (de driehoek N302, A28 en spoorlijn Amersfoort-Zwolle). Het idee is nu: bouw een nieuwe aansluiting op de A28/N302 en sluit de onderdoorgang van het viaduct over de Van Speijklaan af.

Er zit een aantal goede punten aan het voorstel:

  • Verbetering van de verkeersveiligheid van de wijk Wittenhagen
  • Betere ontsluiting van het gebied
  • De kosten kunnen waarschijnlijk betaald worden door de grondeigenaren omdat de waarde van hun grond stijgt
  • Kansen om meer met de grond te doen

Kansen voor duurzaamheid: onderzoek CityHub om de stad groen te bevoorraden.
Als het gebied een betere ontsluiting krijgt, ontstaat er een aantrekkelijk gebied voor bedrijven. De ChristenUnie wil graag dat wordt onderzocht of de locatie geschikt gemaakt kan worden voor een zogenaamde CityHub. Dieselvrachtwagens kunnen er hun lading overladen in elektrische voertuigen die het de stad inbrengen. Daarmee kan de bevoorrading van onze stad op een groene en gezondere manier want elektrische voertuigen stoten geen uitlaatgassen en fijnstof uit en dragen bij aan minder geluidsoverlast.

Kortom, een win-win-win-situatie.

Zicht op betaalbare woningen
Doelgroepenverordening: niet direct een onderwerp om warm van te worden, denk je misschien. Toch is het goed om verder te lezen, zeker als je woonstarter bent of aangewezen op een sociale huurwoning. De ChristenUnie is blij met de voorgestelde verordening want het helpt groepen die moeite hebben om een betaalbare woning te vinden.

Hoe werkt het? De doelgroepenverordening die de gemeenteraad binnenkort vaststelt, zorgt ervoor dat in een bestemmingsplan kan worden vastgelegd dat op een bepaalde plaats sociale huur- of koopwoningen gebouwd mogen worden. De verordening stelt eisen aan de maximale verkoopprijs en wie in aanmerking mag komen voor een dergelijke woning. Ook ligt vast hoelang een woning voor de doelgroep beschikbaar moet blijven. Niet alleen de eerste koper profiteert maar ook een volgende koper.

Zie ook deze uitlegvideo.

Labels: , ,