Isoleren ook voor mensen met kleine beurs

Isolatie erik-mclean-aCshJn3y93s-unsplash.jpg
2. Marcel Heldoorn - vierkant
Door Marcel Heldoorn op 4 november 2021 om 21:00

Isoleren ook voor mensen met kleine beurs

Het isoleren van woningen in Harderwijk moet sneller, slimmer en socialer. Harderwijk wil de CO2-uitstoot de komende jaren sterk verminderen. Daarom heeft de gemeente nu plannen om in tien wijken tot 2030 4.000 woningen klaar te maken voor verwarming zonder aardgas. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente niet alleen de mensen die het kunnen betalen op weg helpt, maar juist ook mensen met een kleinere beurs. Zij wonen vaak in de slechtst geïsoleerde woningen, dus daar is veel winst te halen. Daarom dienden we een motie in.

Raadslid Marcel Heldoorn legt uit dat er twee manieren zijn om de uitstoot van het broeikasgas CO2 te verminderen: “Je kunt overschakelen naar een andere manier van opwekking van schone energie, bijvoorbeeld zon, aardwarmte of wind. Maar het begint met energie besparen. Energie die je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken.” Hij is daarom blij met het duurzaamheidsbeleid van Harderwijk dat in de gemeenteraad grote steun heeft. “Afgelopen donderdag heeft de raad unaniem gestemd voor de zogenaamde Transitievisie Warmte. Daarin staan de stappen beschreven die gezet gaan worden om over te schakelen op andere energiebronnen dan aardgas en in welke wijken we in Harderwijk gaan beginnen.”

Namens de ChristenUnie diende Marcel een voorstel in om het isoleren van woningen sneller, slimmer en socialer aan te pakken door gebruik te maken van het isolatiemanifest dat recent is opgesteld door een brede alliantie  van politieke partijen en diverse maatschappelijke consumenten-, milieu-, energie- en bouworganisaties. Zij doen concrete aanbevelingen om sterk in te zetten op isolatie van de slechtst geïsoleerde woningen en om alle inwoners van huis tot huis een aanbod op maat te doen, buurtgericht te werken met lokale isolatieteams. Daarmee wordt energiebesparing ook haalbaar voor lagere inkomens.

Marcel Heldoorn: “De meest comfortabele woningen zijn goed geïsoleerde woningen waar het zomers niet te warm wordt en waar ’s winters de warmte niet weglekt. Veel mensen willen wel graag minder en duurzamer energie verbruiken, maar weten vaak niet hoe ze dat moeten aanpakken en hoe dat te betalen. Het probleem met subsidies is namelijk dat je die pas aan kunt vragen nadat je zelf de rekening hebt betaald. Dat is voor veel mensen niet te doen. De overheid moet niet alleen de mensen die het kunnen betalen op weg helpen, maar juist ook mensen met een kleinere beurs. Zij wonen vaak in de slechtst geïsoleerde woningen, dus daar is veel winst te halen.”

Het voorstel van de ChristenUnie dat ook ingediend werd namens D66, GroenLinks, VVD, CDA en PvdA kreeg brede steun in de gemeenteraad. Harderwijk Anders stemde tegen.

Marcel Heldoorn: “De ChristenUnie kiest voor de schepping en volgende generaties. Duurzaam leven en handelen hoort daar bij. Bij hoge klimaatdoelen horen ook concrete klimaatdaden. Energie die je niet nodig hebt door goede isolatie, is de beste energie.”

Bijlagen

Labels: , , , ,