Harderwijk zijn wij samen

Harderwijk zijn wij samen.jpg
3. Fenneke Fredrikze - Roetman - vierkant
Door Fenneke Fredrikze op 3 februari 2022 om 16:51

Harderwijk zijn wij samen

Vanavond maak ik vanuit commissie samenleving een uitstapje naar beleid algemeen. Daar wordt de nota Burgerschap: Harderwijk zijn wij samen besproken. Veel onderwerpen hebben een raakvlak met het sociaal domein.

Verbinding en initiatieven
Burgerschap is natuurlijk ook de samenleving. Wij met elkaar, burgers van Harderwijk, vormen de samenleving en deze nota wil verbinding maken tussen inwoners en ruimte geven aan initiatieven van inwoners. Er wordt gesproken over de inspiratie van goede voorbeelden. We willen bewustzijn creëren en interactie stimuleren door goede communicatie. Er moet geïnvesteerd worden in de volgende generatie. Belangrijk is dat samenhang en follow-up geborgd moet worden.

Het is nogal een opdracht en aan deze nota hangen verschillende andere nota’s. De gemeente wil het goede voorbeeld geven en steeds zoeken of het met minder regels kan.

Uitvoeringsagenda
In 2023 komt er een uitvoeringsagenda met concrete doelen.

De ChristenUnie is blij met deze nota; blij dat de gemeente wil investeren in allerlei vormen van burgerschap. Gelijk zien wij dat het breed is. We zullen dan ook vragen stellen om de samenhang goed in de gaten te houden zodat thema’s elkaar versterken en er geen overlap in beleid zal zijn. Een andere vraag die we zullen stellen is, hoe er geborgd wordt dat de inwoner altijd centraal staat.

Kortom: Een mooie nota. We staan er achter en zullen kritisch volgen of de idealen en de doelen ook geborgd worden.

Labels: , ,