Wordt vervolgd

Techlab.jpg
04 Bart Jonkman - vierkant.jpg
Door Bart Jonkman op 1 februari 2022 om 19:54

Wordt vervolgd

Doordecentralisatie voortgezet onderwijs
Onlangs schreef ik in een blog over het geld dat beschikbaar gesteld moet worden om de doordecentralisatie voor het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in Harderwijk en Hierden een vervolg te kunnen geven.

800.000 euro
Binnen de commissie Samenleving werd hierover enige tijd terug door een deel van de Gemeenteraad gesproken en werd er daarna in een Raadsvergadering over gedebatteerd. Het is ook niet weinig geld, namelijk ruim 800 duizend euro wat beschikbaar moet worden gesteld. In het debat ging het er vooral over of dit ten koste van andere voorzieningen in Harderwijk en Hierden mag gaan.

Het hele plaatje
Een wezenlijke vraag, want een gemeente kan maar een keer zijn geld uitgeven. Je kunt een afweging alleen maken in de volledige context. Een moment om de volle breedte te kunnen overzien, vindt plaats bij de bespreking van de Kadernota. In het debat heeft een aantal partijen de vinger hier nog eens bij gelegd en dienden daarom tijdens de Raadsvergadering van afgelopen donderdag een amendement in.

Amendement
Dit amendement is met steun van de ChristenUnie aangenomen, waarin voorafgaand aan de Kadernota medio mei van dit jaar een ombuigingsplan zal worden voorgelegd. De gemeente heeft niet oneindig beschikking over geld en er zal een afweging gemaakt moeten worden.

Wordt vervolgd
Gaat het geld voor het vervolg van de doordecentralisatie Voortgezet Onderwijs of besteden we het aan andere, mogelijk wat minder belangrijke of urgente zaken? Het is mooi om te zien hoe binnen de Gemeenteraad constructief wordt gehandeld om zo het beste voor Harderwijk en Hierden na te streven. Goed onderwijs hoort daarbij en ook een gedegen financieel beleid. De ChristenUnie vindt beide erg belangrijk. In mei wordt er verder over gesproken en het gevraagde plan helpt daar bij. Wordt dus vervolgd!

Labels: , ,