Samenredzaamheid

samenredzaamheid.jpg

Samenredzaamheid

Onze Utrechtse collega’s van de ChristenUnie gebruiken de term ‘samenredzaamheid’. Dit vinden we een prachtige term. Het is de tegenhanger van zelfredzaamheid, een woord dat we vaker gebruiken. We vinden het belangrijk om onszelf te kunnen redden maar beseffen we ook dat we anderen nodig hebben? Fenneke Fredrikze en Willemijn van der Woude gingen daarover in gesprek met Harderwijkers in verschillende leefwerelden: een oudere; een jonge moeder; iemand die afkomstig is uit een andere cultuur en een taalmaatje.

Elkaar tegenkomen, begroeten én iets voor elkaar betekenen
Onze gesprekspartners beseffen dat ze elkaar niet zo gauw zouden tegenkomen in het dagelijks leven terwijl dat wel waardevol kan zijn. Iemand geeft aan dat we elkaar nodig hebben om houvast en steun te hebben. Een ander geeft aan als nieuwe inwoner van Harderwijk behoefte te hebben aan contacten maar het best lastig te vinden om die te leggen.

#durftevragen is een drempel waar we moeilijk overheen stappen
De meesten zeggen het lastig vinden om hulp te vragen en liever hulp te willen geven. Degene die afkomstig is uit een Afrikaanse cultuur heeft daar juist helemaal geen moeite mee. Als Nederlanders moeten we blijkbaar leren onszelf kwetsbaar op te stellen en vandaaruit de verbinding zoeken met de ander.

Een goed begin
Als ChristenUnie leren we van dit gesprek dat we aandacht moeten hebben voor verbinding, door generaties en verschillende leefwerelden bij elkaar te brengen. Dit gesprek is een mooi begin en heeft nieuwe contacten opgeleverd voor de aanwezigen. Het is eenvoudig te organiseren, dus dat gaan we vaker doen!

Labels: , ,