"Verkort wachtlijst sociale huurwoning tot 2 jaar!"

gemeenteraadsvergadering Harderwijk
CU-Socialmedia logo (zwart).png 05 Ilonka Donker-Jak - vierkant.jpg
Door CU Harderwijk-Hierden, Ilonka Donker-Jak op 25 april 2018 22:00

"Verkort wachtlijst sociale huurwoning tot 2 jaar!"

Voor de gemeenteraadsvergadering van 25 maart stond een debat over de Woonvisie 2017-2027 op de agenda. Ilonka Donker voerde in het debat namens de ChristenUnie het woord.

De vraag voor het debat luidde: “Heeft de Harderwijkse Woonvisie 2017-2027 het beoogde effect voldoende in zich?”

In haar bijdrage ging Ilonka in op het verkorten van de wachtlijst voor een sociale huurwoning. De zoektijd bedraagt nu meer dan 5 jaar. De ChristenUnie wil dat de wachtlijst naar 2 jaar verkort wordt.

Verder ging zij in op: 

  • de middenhuur
  • het inzetten van de ‘vestigers vraag’ in het duurdere segment
  • het wonen op het gebied van en met zorg en ouderenhuisvesting.

U leest de volledige bijdrage inclusief een link naar de woonvisie hieronder.

Bijdrage debat woonvisie 2017 -2021, d.d. 25 april 2018

Voorzitter,

Allereerst onze complimenten voor deze gedegen woonvisie met de titel “Kansen benutten en de Basis op Orde”. Het zou zo de verkiezingsslogan van de ChristenUnie kunnen zijn, want dit is waar de ChristenUnie voor staat en hoe wij als ChristenUnie werken!  De spanning op de woningmarkt op het gebied van: starters, sociale huurwoningen, wonen met zorg en ouderenhuisvesting en  het creëren van een energiezuinige woningvoorraad is niet in een keer op te lossen, maar we moeten wel de ambitie hebben en houden om het op te lossen. De ChristenUnie ondersteunt deze ambitie van harte, zoals ook uit ons verkiezingsprogramma is gebleken.

Toch zijn er aandachtspunten in deze woonvisie waar we het met elkaar over moeten hebben. Deze zijn:

  • De middenhuur
  • Het verkorten van de wachtlijst voor sociale huurwoning
  • het inzetten van de ‘vestigers vraag’ in het duurdere segment
  • het wonen op het gebied van en met zorg en ouderenhuisvesting.

In het proces is, zowel bij de startnotitie als de bespreking van het concept van de woonvisie, duidelijk geworden dat Harderwijk behoefte heeft aan middenhuur in de particuliere sector. Het net iets duurdere middensegment ontbreekt nog. De ChristenUnie begrijpt dat dit de verantwoordelijkheid is van de markt en niet van de gemeente, maar ziet graag dat het college marktpartijen zoekt en vindt die deze woningen realiseren.

Daarnaast is er ingezet op het verkorten van wachttijden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. De zoektijd is nu meer dan 5 jaar. De ChristenUnie ziet graag dat het slagingspercentage van 40% verhoogd wordt naar 60%, zodat de wachtlijst naar 2 jaar verkort zou kunnen worden.

De vestigers vraag is met name in luxere segment ingezet. In de praktijk blijkt hier minder vraag naar te zijn. Wel  is er vraag in het goedkopere segment, het middensegment. De ChristenUnie vraagt het college om hier kritisch naar te blijven kijken en in te blijven spelen op de vraag van de markt. Een organisch proces.

Het wonen op het gebied van en met zorg en ouderenhuisvesting mag krachtiger worden neergezet in de woonvisie. De gemeente ziet graag dat 65-plussers tijdig op zoek gaan naar een levensloopbestendige woning om de doorstroming te bevorderen, echter dan moeten er voldoende locaties zijn en reële grondprijzen om deze doorstroming te stimuleren. Op het gebied van woonzorgconcepten is er nog onvoldoende duidelijk hoe groot de vraag is, daarom komt er een onderzoek. Graag ziet de ChristenUnie een doorkijk in de woonvisie hoe een mogelijke beslissing er uit zou kunnen zien op dit gebied. Een aantal scenario’s wat mogelijk zou  kunnen zijn.

Positief aspect in de woonvisie is dat voor de koopstarters de gemeente het koopaanbod onder 200.000 euro wil stimuleren en dat er ambitie wordt getoond op het gebied van  duurzaamheid om de nieuwbouw energieneutraal te realiseren, zoals beschreven in het beleidsplan van de Energieke Stad 2017 -2020.  De ChristenUnie heeft het streven dat minimaal 60% van de nieuwbouw energieneutraal wordt gerealiseerd.

Voorzitter, de woonvisie gaat niet over ruimtelijke vertaling. Maar het gaat er wel om wat wij graag gerealiseerd willen zien in Harderwijk. Daarom is er nog een opgave naar een ruimtelijke vertaling, een opdracht: De ChristenUnie verzoekt hierbij dat het college  op zoek gaat naar nieuwe locaties die geschikt zijn voor mantelzorg woningen, woningen voor ouderen  en Tiny houses.  Deze woonvisie is met recht een oproep aan ons als raad, ontwikkelaars, corporaties, investeerders, zorginstellingen en inwoners van Harderwijk om deel te nemen aan de uitwerking hiervan. De ChristenUnie is van mening dat het beoogde effect van de woonvisie voldoende aanwezig is maar zeker aanscherping verdient op de door ons genoemde punten.  Dank u wel.

namens de fractie van de ChristenUnie,

Ilonka Donker-Jak

Deel dit bericht

Labels: , , , , , , ,