Coalitieakkoord Harderwijk gepresenteerd

uitsnede coalitieakkoord 2018-2022
CU-Socialmedia logo (zwart).png
Door Webredactie Harderwijk-Hierden op 16 mei 2018 om 18:00

Coalitieakkoord Harderwijk gepresenteerd

Na een intensieve periode van onderhandelen heeft de ChristenUnie haar handtekening gezet onder het coalitieakkoord "Aanpakken met ambitie" van Harderwijk Anders, VVD, CDA en ChristenUnie. Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen waarin het college samen met de samenleving nadere invulling aan gaat geven. De ChristenUnie heeft alle vertrouwen in het nieuwe college en is dan ook  tevreden met de inhoud van het coalitieakkoord en wel om de volgende redenen.

Allereerst is de kern van het akkoord, dat alle inwoners kunnen meedoen. Er ligt een sociaal akkoord waarin de vier partijen perspectief willen bieden aan alle inwoners van Harderwijk en Hierden.

Het is een akkoord waarin veel speerpunten van de ChristenUnie zijn opgenomen:

  • Het benutten en stimuleren van initiatieven vanuit de samenleving
  • Duurzaamheid
  • Ouderenbeleid
  • Investeringen in het sociaal domein
  • Aandacht voor leefbaarheid woonomgeving
  • Preventie gezondheidszorg
  • Aandacht voor gezinnen en opvoedondersteuning
  • Investeren in preventieve maatregelen jeugdzorg

In het coalitieakkoord zijn ook afspraken gemaakt over de koopzondag. De verkiezingsuitslag heeft laten zien dat er in Harderwijk een meerderheid van de inwoners voor de openstelling van winkels op zondag is. Hiermee is een nieuwe politieke realiteit ontstaan.

In ons verkiezingsprogramma hebben wij onze visie ten opzichte van de koopzondag helder verwoord: ChristenUnie Harderwijk is geen voorstander van zondagsopenstelling. De ChristenUnie ziet deze gezamenlijke rustdag als waardevol voor hele samenleving. (De complete tekst uit het verkiezingsprogramma vindt u hier).

De politieke realiteit is veranderd, en dus hebben wij onze politieke doelen moeten bijstellen. Wij hebben onszelf de vraag gesteld wat wij op dit punt nog wèl kunnen bereiken – gezien de huidige politieke situatie. Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat onze belangrijkste waarden gerespecteerd worden, namelijk het respect voor het bijzondere karakter van de zondag en de vrijheid voor ondernemers en werknemers om niet te hoeven werken op zondag.

In het coalitieakkoord zijn deze waarden gerespecteerd. Om deze reden hebben wij – tegen het eigen ideaal in - ingestemd met de zondagsopenstelling. Door in te stemmen met een beperkte zondagsopenstelling wil de ChristenUnie opkomen voor een zo goed mogelijke bescherming van de zondagsrust. Deze beperking houdt in dat er rekening wordt gehouden met de kerkgang en dat de winkels ’s ochtends gesloten blijven. Verder zal de invoering van de koopzondag gelden voor een beperkt aantal zondagen en mag er geen sprake zijn van een verplichting voor ondernemers en werknemers.

Toch is het besluit om in te stemmen met de zondagsopenstelling een pijnlijke beslissing voor ons geweest. Tegelijkertijd wil de ChristenUnie een constructieve partij zijn omdat wij geloven dat wij door mee te besturen meer resultaat kunnen bereiken. Wij hebben onze verantwoordelijkheid willen nemen en willen meewerken aan een betere samenleving.

Met onze medewerking ligt er nu een coalitieakkoord  met plannen voor Harderwijk en Hierden waarin we laten zien dat we willen bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Een samenleving waarin het steeds meer gaat om ‘wij’ in plaats van ‘ik’. Wij investeren in zorg voor elkaar en omzien naar elkaar, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

 

Bijlagen

Deel dit bericht

Labels: , , , , ,