Meer geld om laaggeletterdheid aan te pakken

laaggeletterdheid.jpg
04 Bart Jonkman - vierkant.jpg CU-Socialmedia logo (zwart).png
Door Bart Jonkman, Webredactie Harderwijk-Hierden op 8 november 2018 om 22:00

Meer geld om laaggeletterdheid aan te pakken

De gemeenteraad heeft de afgelopen tijd de begroting besproken voor de komende jaren. De ChristenUnie heeft een wijzigingsvoorstel (amendement) ingediend om meer geld vrij te maken voor de bibliotheek om laaggeletterdheid aan te pakken. De hele raad was het daarmee eens.  

Het voorstel van Bart Jonkman werd samen met Harderwijk Anders, VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks ingediend.

Waarom?

Ongeveer 10 procent van de inwoners is laaggeletterd. Mensen lopen aan tegen problemen op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden.

In de ‘themabegroting 2019-2022’ van de gemeente staat dat binnen de gemeentelijke organisatie bewustwording van laaggeletterdheid in klantcontacten wordt vergroot, uitbreiding van activiteiten voor laaggeletterden plaats zullen vinden en de Wet Taaleis geïmplementeerd zal worden;

Laaggeletterdheid heeft gevolgen voor bijstandsuitkeringen en armoedebestrijding, een ongezondere levensstijl en chronische ziekten, maar ook participatie in de Harderwijker samenleving;

Hoe?

De Bibliotheek Noordwest Veluwe organiseert al initiatieven als het Taalhuis, het Taalcafé en cursussen als ‘Klik & Tik’ en ‘Digisterker’. De bibliotheek heeft aangegeven dat ze onvoldoende geld heeft om laaggeletterdheid goed aan te pakken. 

Wat?

Het amendement vraagt om een bedrag van € 35.000,- per jaar toe te voegen aan de subsidie aan de Bibliotheek Noordwest Veluwe om in te zetten tegen  laaggeletterdheid.

Succes! Aangenomen door de hele raad

Het voorstel werd unaniem aangenomen

Bijlagen

Labels: , , , , , ,