ChristenUnie & VVD: Maak klantgerichte zorgbudgetten mogelijk!

budgetten.jpg
04 Bart Jonkman - vierkant.jpg
Door Bart Jonkman op 6 maart 2019 om 15:48

ChristenUnie & VVD: Maak klantgerichte zorgbudgetten mogelijk!

Raadsleden Bart Jonkman (ChristenUnie) en Iris Haklander (VVD) hebben vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld, omdat zij vinden dat de mogelijkheden onderzocht moeten worden om de zorgbudgetten uit te breiden.
“We willen dat er een integraal ondersteuningsaanbod kan worden samengesteld om zelfredzaamheid en participatie te bevorderen”, aldus Haklander. 

Beide politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen dat er uitbreiding van de zorgbudgetten mogelijk moet worden.
Jonkman: “De VVD noemt dit een ‘integraal persoonsgebonden budget’ en wij noemen het een ‘gezinsgebonden budget’.”

Beide raadsleden hebben elkaar op dit onderwerp gevonden. Mensen met een complexe of meervoudige zorgvraag worden het beste geholpen wanneer er integraal naar hun persoonlijke situatie wordt gekeken. Integraliteit is niet alleen belangrijk, maar het komt ook voor dat binnen gezinnen meerdere mensen afhankelijk van zorg zijn. Juist voor deze gezinnen kan het in de veelheid aan regels en verantwoording afleggen helpend zijn wanneer een gezinsgebonden budget beschikbaar is. Bij een integraal persoonsgebonden budget worden de verstrekte middelen uit meerdere zorgwetten of levensdomeinen samengebracht. Concreet betekent dit dat nog steeds een budgethouder bij de gemeente Harderwijk een zorgbudget aanvraagt, een plan opstelt en verantwoording aflegt. Alleen wanneer behoefte is aan ondersteuning op het gebied van participatie, een WMO-voorziening nodig is en ook nog hulp vanuit de jeugdzorg, kan dit integraal worden aangeboden.

“Er zijn gezinnen waarin heel veel problemen tegelijk bij elkaar komen. Juist dan is integraliteit en gezinsgericht werken passend en echt helpend”, zegt Bart Jonkman.

Beide raadsleden onderschrijven dan ook dat keuzevrijheid, flexibiliteit en eigen regie van groot belang zijn.

Iris Haklander eindigt met te stellen, dat “door middel van deze uitbreiding van zorgbudgetten wordt beoogd de publieke middelen efficiënter in te zetten, er minder administratieve lasten zijn en zich mogelijk een beter hulpaanbod aandient.”

Bijlagen

Deel dit bericht

Labels: , , , , , ,