Vuurwerkoverlast beperken houdt Oud en Nieuw leuk voor iedereen

vuurwerk.jpg

Vuurwerkoverlast beperken houdt Oud en Nieuw leuk voor iedereen

Aanpak vuurwerkoverlast

Vuurwerk is emotie: inwoners zijn fel tegenstander of vinden het een traditie waar je niet aan mag komen. Toch zien we dat de traditie van zelf vuurwerk afsteken rondom Oud en Nieuw aan het veranderen is. Een steeds groter wordende groep mensen ervaart overlast van vuurwerk.

Om de schade en overlast van consumentenvuurwerk te beperken dienen we donderdag tijdens de raadsvergadering een motie in waarin we vragen om vuurwerkoverlast aan te pakken. We vragen het college op om te starten met vrijwillige vuurwerkvrije zones. Ook vragen we om een onderzoek of het organiseren van een centrale vuurwerkshow bijdraagt aan het terugdringen van de overlast.

Vrijwillige vuurwerkvrije zones

In de motie vragen we om een pilot voor vrijwillige vuurwerkvrije zones. Vrijwillige vuurwerkvrije zones zijn gebieden waar inwoners om een persoonlijke reden last hebben van het afsteken van het vuurwerk. Als mensen in bepaalde gebieden – bijvoorbeeld rondom een verzorgingstehuis of een hondenuitlaatgebied – overlast ondervinden, kunnen zij dit kenbaar maken en zou de gemeente hierop moeten inspelen door bijvoorbeeld posters te verstrekken. Het idee van een vrijwillige vuurwerkvrije zone is dat we in buurten rekening houden met elkaar bij het afsteken van vuurwerk en elkaar daarop kunnen aanspreken. Men kan dat op persoonlijke titel doen, maar het is ook denkbaar om met een hele straat of buurt af te spreken om een vrijwillige zone in te richten.

En een centrale vuurwerkshow?

Ook vragen we het college onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een vuurwerkshow op een centrale plek in de stad. Door het centraal afsteken van vuurwerk te faciliteren, zou de overlast van consumentenvuurwerk op straat kunnen verminderen. Bovendien is een vuurwerkshow ook een mooie markering van de jaarwisseling. Er zijn inmiddels voldoende gemeenten die hier positieve ervaringen mee hebben.

Door rekening met elkaar te houden zorgen we voor een fijn Oud & Nieuw voor iedereen.

Mirjam Driest

Deel dit bericht

Labels: , , , , , , , , ,