Aanpakken criminaliteit rond het AZC; een toelichting bij ons standpunt

azc Harderwijk.jpg
03 Jos Aikema - vierkant.jpg CU-Socialmedia logo (zwart).png
Door Jos Aikema, Webredactie Harderwijk-Hierden op 12 oktober 2019 om 12:00

Aanpakken criminaliteit rond het AZC; een toelichting bij ons standpunt

Raadslid Jos Aikema legt uit hoe de ChristenUnie staat tegenover de aanpak van criminaliteit rond het asielzoekerscentrum in Harderwijk (azc) en de opvang van asielzoekers uit veilige landen (veilige landers).

Tijdens de raadsvergadering van 10 oktober kwamen VVD, CDA, SGP en Gemeentebelang met een motie om de criminaliteit rondom het azc aan te pakken en om veilige landers niet in Harderwijk op te vangen. Deze motie is niet door de Raad aangenomen. Ook de ChristenUnie heeft tegen deze motie gestemd. Hieronder leest u waarom.

Criminaliteit moet aangepakt worden

Aan het probleem van criminaliteit in en rondom het azc wil iedereen iets doen, ook de ChristenUnie. In de vergadering van de Commissie Beleid Algemeen d.d. 26 september 2019 is de problematiek uitvoerig besproken. In deze vergadering is duidelijk geworden dat het probleem van de overlast en criminaliteit serieus wordt aangepakt.

Vertrouwen in de huidige aanpak

Er geldt momenteel een zero-tolerance beleid en verdachten komen met voorrang bij de rechter. Ook zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd, zoals bijvoorbeeld cameratoezicht bij het winkelcentrum Tweelingstad en het station en uitbreiding van de beveiliging bij Jumbo. Daarnaast komt er een landelijke aanpak ten aanzien van de opvang van veilige landers. De ChristenUnie heeft vertrouwen in de huidige aanpak van het College en de nauwe samenwerking met het ministerie. De motie voegt niets toe aan de inspanningen van het college om overlast en criminaliteit aan te pakken.

Wij vinden de motie op dit punt dus overbodig.

Niet een hele groep wegzetten als crimineel

Daarnaast vinden we de motie stigmatiserend om een hele groep (veilige landers) neer te zetten als crimineel. Niet alle overlast wordt veroorzaakt door deze groep en niet iedereen in de groep veilige landers pleegt misdaden. De insteek zou moeten zijn om alle criminaliteit aan te pakken. 

Wij vinden de motie op dit punt dus onnauwkeurig.

Ook mensen in veilige landen kunnen zich in een kwetsbare positie bevinden

Bovendien zou het niet juist zijn om de opvang van veilige landers bij voorbaat uit te sluiten. De overheid gebruikt een lijst van 60 landen die veilig genoeg zijn om in te wonen, maar inwoners uit die landen mogen wel een poging doen hier asiel aan te vragen. In onze wetten staat dat iedereen dat mag doen. Want ook mensen uit veilige landen kunnen een goede reden hebben om toch asiel aan te vragen. Bijvoorbeeld omdat ze homo zijn, journalist, of tot de oppositie behoren. Dit kunnen ook redenen zijn om hun asiel te verlenen.

Wij vinden de motie op dit punt dus onzorgvuldig.

Crimineel in het land van herkomst is niet automatisch crimineel in Nederland 

De motie is tijdens de vergadering nog aangepast. Door "veilige landers" te vervangen door "criminele veilige landers". Deze wijziging maakte niet dat wij voor konden stemmen, omdat het onduidelijk is wie bepaalt wie of wat "crimineel" is. Als een (veilig) land van herkomst aangeeft dat iemand crimineel is, kan dat betekenen dat iemand daar als crimineel wordt gezien vanwege het feit dat hij christen is of vanwege zijn sexuele geaardheid. De consequentie daarvan zou kunnen zijn dat iemand dan in ons land niet welkom is in een azc. Als ChristenUnie willen we geen expliciet verbod op huisvesting in Harderwijk voor mensen uit veilige landen.

Wij vinden de motie op dit punt dus onduidelijk.

Problemen samen oplossen, niet afschuiven naar anderen

Zoals hierboven al aangegeven, kunnen mensen uit veilige landen gegronde redenen hebben om asiel aan te vragen in Nederland. Bovendien hebben zij dat recht ook. De motie vraagt om deze mensen in ieder geval niet in Harderwijk op te vangen. Wat ons betreft is dat afschuiven naar andere gemeenten: "not in my backyard" (niet in mijn achtertuin). Wij vinden de opvang van veilige landers een landelijke - en dus gezamenlijke - verantwoordelijkheid.

Wij vinden de motie op dit punt dus ongewenst.

Onze stemverklaring

Vandaar dat we onderstaande stemverklaring hebben afgegeven:

"Wij zijn zeker ook van mening dat het probleem van de criminaliteitsoverlast serieus moet worden aangepakt. Maar wij hebben vertrouwen in de huidige aanpak van het College en het ministerie om de veiligheid in en rondom AZC te garanderen en daar voegt de motie niets aan toe. We erkennen het probleem van de overlast van criminele asielzoekers, maar de opvang van veilige landers is een landelijke - en dus gezamenlijke - verantwoordelijkheid. Het afschuiven van dit probleem naar andere gemeenten is wat ons betreft niet de oplossing. Wij zullen dus tegen deze motie stemmen."

Jos Aikema
raadslid ChristenUnie Harderwijk

Deel dit bericht

Labels: , , , , ,