ChristenUnie vraagt college hoe Oud & Nieuw veiliger kan

vuurwerk.jpg

ChristenUnie vraagt college hoe Oud & Nieuw veiliger kan

Schriftelijke vragen vergunning vuurwerkclubs

De Nederlandse ‘vuurwerktraditie’ staat ter discussie. Ondanks allerlei maatregelen om de overlast, schade en letsel als gevolg van vuurwerk binnen de perken te houden, blijft het vuurwerk aanleiding geven tot veel klachten. De jaarwisseling moet een veilig feest zijn voor iedereen. Ook is het van belang dat de openbare orde en veiligheid gehandhaafd moet kunnen worden met oud en nieuw.

Een alternatief voor de huidige viering van oud en nieuw is om gebruik van vuurwerk door consumenten niet meer toe te staan, maar het afsteken van vuurwerk voor te behouden aan lokale vuurwerkclubs. Deze verenigingen kunnen, na toestemming van de gemeente, voor en met de buurt, wijk of dorp het nieuwe jaar inluiden op een daarvoor aangewezen plek. Met de invoering van een vergunningensysteem voor het afsteken van vuurwerk behouden we de vuurwerktraditie op een veilige manier. Een vuurwerkclub zorgt niet alleen voor meer veiligheid en sociale controle, maar ook voor sociale cohesie.

Daarom heeft de ChristenUnie de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Bent u het met de ChristenUnie eens dat oud en nieuw een veilig feest moet zijn voor iedereen?
  2. Bent u het met de ChristenUnie eens dat de huidige manier waarop vuurwerk mag worden afgestoken niet meer houdbaar is en waarom vindt u dat?
  3. Is het mogelijk om in plaats van een algeheel vuurwerkverbod een vergunningensysteem in Harderwijk in te voeren voor lokale vuurwerkclubs, die alleen onder strikte voorwaarden vuurwerk mogen afsteken?
  4.  Zo ja, bent u bereid hiervoor met een voorstel te komen naar de raad? En indien niet, ziet u dan alternatieve mogelijkheden om de veiligheid te vergroten?

Mirjam Driest-Wijnholds
fractievoorzitter ChristenUnie Harderwijk

 

Bijlagen

Deel dit bericht

Labels: , , , , , , , ,