Meldpunt voor arbeidsmigranten om uitbuiting te melden

misbruik.jpg

Meldpunt voor arbeidsmigranten om uitbuiting te melden

In de laatste raadsvergadering ging het over de regels die de gemeente stelt aan huisvesting van arbeidsmigranten.
Raadslid Ilonka Donker-Jak diende een voorstel in om in de regels op te nemen dat er een meldpunt moet komen waar arbeidsmigranten situaties van misbruik en uitbuiting te melden.
Het voorstel werd overgenomen door het college en unaniem door de raad aangenomen.
Hieronder vertelt Ilonka wat meer over de achtergronden van arbeidsmigratie en haar voorstel.
Uit onderzoek blijkt dat bedrijven in Harderwijk en omgeving steeds meer gebruik maken van internationale werknemers of arbeidsmigranten. Ze werken vooral in de uitzendbranche, groot- en detailhandel, zakelijke dienstverlening en industrie, omdat er onvoldoende geschikte werknemers te vinden zijn. De verwachting is dat het aantal arbeidsmigranten de komende jaren alleen maar groter wordt door het afnemen van de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking. Tot 2030 wordt een groei verwacht van gemiddeld 6% tot 8% per jaar. De komende drie jaar betekent dat een groei van 200 tot 250 nieuwe arbeidsmigranten.

De woningmarkt biedt onvoldoende geschikte woonruimte voor arbeidsmigranten. Dat leidt tot verdringing op de woningmarkt door bijvoorbeeld kamerverhuur aan arbeidsmigranten in woonbuurten, illegale bewoning op bijvoorbeeld vakantieparken, huisvesting van slechte kwaliteit en uitbuiting. Ook komt het voor dat bedrijven worden belemmerd in hun groei of ontwikkeling doordat er geen huisvesting beschikbaar is voor de gewenste arbeidsmigranten. Bovendien woont een groot deel van de arbeidsmigranten in reguliere woningen. Om de druk op de woonwijken willen verlagen is het bieden van extra aanbod een voorwaarde.

Daarom heeft de gemeente vastgesteld onder welke voorwaarden huisvesting voor arbeidsmigranten gerealiseerd mag worden en regels opgesteld waar de huisvesting aan moet voldoen. Daarbij gaat het ook over de voorzieningen die aanwezig moeten zijn voor de bewoners.
Ilonka: "De ChristenUnie vindt dat arbeidsmigratie bijdraagt aan onze onze economie en samenleving, maar alleen als het wel sociaal en eerlijk is. 
Er kunnen namelijk uitwassen ontstaan wanneer de werkgever tevens de woonruimte regelt. Als je huisbaas ook je werkgever is, zit je als arbeidsmigrant in een kwetsbare positie en loop je sneller het risico op mogelijk misbruik of uitbuiting. Wij willen opkomen voor mensen in een kwetsbare positie. 

Daarom is dit amendement geschreven, zodat er een toegankelijk en onafhankelijk loket gaat komen, waar arbeidsmigranten terecht kunnen voor bemiddeling bij woonruimte, het melden van klachten, beroep tegen boetes, enzovoort.
Mooi dat het amendement in goede samenwerking met de andere partijen tot stand is gekomen."
Ilonka Donker-Jak
raadslid ChristenUnie Harderwijk

Bijlagen

Labels: , , , , ,