“Help inwoners om extra kosten door nieuwe manier van afvalinzameling te voorkomen”

vuilnisbak.jpg

“Help inwoners om extra kosten door nieuwe manier van afvalinzameling te voorkomen”

Vanavond besluit de gemeenteraad over een nieuwe manier van afvalinzameling in Harderwijk. Veel blijft hetzelfde, maar er wordt van inwoners verwacht dat zij hun afval beter gaan scheiden. Daarom wordt voorgesteld om te gaan betalen per keer dat de grijze container geleegd wordt. De ChristenUnie doet vier concrete voorstellen om de inwoners van Harderwijk daarbij te helpen. Als het aan de ChristenUnie ligt worden mensen daarbij geholpen en krijgen ze de gelegenheid om te wennen. Ook moeten mensen die om gezondheidsredenen of door (mantel)zorg voor een gezinslid hun afval niet kunnen beperken, ontzien worden.

Raadslid Marcel Heldoorn vertelt hieronder meer over de vier voorstellen van de ChristenUnie.

Het doel: duurzaamheid

In 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat Harderwijk moet gaan voldoen aan de landelijke doelstellingen “Van Afval Naar Grondstof” (VANG): 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020, in 2025 moet dit zijn teruggebracht naar 30 kg restafval per inwoner. Uit onderzoek blijkt dat 40% van het groente-, tuin- en fruitafval (GFT) en 20% van het papier toch nog in de restafvalcontainer terechtkomen. Ook is 60% van de inhoud van de grijze container plastic, een niet duurzame grondstof. Het gaat er dus om om herbruikbare, waardevolle stoffen uit het afval te halen en alleen het echte restafval via verbranding of storten om te zetten in energie.

Daarbij is het belangrijk om in het oog te houden dat het niet gaat om de manier van afvalscheiden, maar dat het doel duurzaamheid is. Onze kersverse duurzaamheidsvisie zegt het zo mooi:

“Duurzaamheid draait niet alleen om het hier en nu, maar ook om het elders en later. Dit betekent dat je rekening houdt met de gevolgen van je handelen voor mensen die ergens anders leven en voor mensen die later zullen leven.” 

Hoe kun je minder afval in je grijze container gooien?

Mensen hebben straks twee mogelijkheden hebben om minder afval in de grijze container te gooien:

  1. Door het afval beter te scheiden en GFT en papier in de juiste bak te gooien die gratis wordt geleegd. Het afval in de grijze container wordt zo "schoner".
  2. Door minder afval weg te gooien door minder plastic in huis te halen en dan weer weg te gooien. Het afval in de grijze container wordt zo "minder".

Plasticafval is wel een probleem apart. Natuurlijk kan een groot deel van het plasticafval hergebruikt worden door er weer nieuwe producten van te maken, maar plastic is niet echt duurzaam. Het wordt gemaakt van aardolie, zorgt voor CO2-uitstoot bij verbranding en in het milieu breekt het nooit meer af. Denk maar aan de plastic eilanden in de oceaan.

Grote gedragsverandering nodig

Ik snap best dat de opgave groot is, want op dit moment wordt er per inwoner in Harderwijk nog 150 kg restafval opgehaald. Het vraagt een grote gedragsverandering en we weten allemaal hoe moeilijk dat is.

Vier voorstellen om inwoners te helpen

Daarom doen we vanavond vier voorstellen om inwoners te ondersteunen:

  1. Ontwikkel een aanpak die inwoners helpt en ondersteunt bij duurzame gedragsverandering door bijvoorbeeld goede informatie, inzet van een afvalcoach, slimme hulpmiddelen, tips en ervaringen van anderen.
  2. Geef inwoners een proefperiode van een half jaar om te oefenen en hun gedrag te veranderen voordat zij voor hun grijze container moeten gaan betalen.
  3. Laat de gemeente een samenwerking opzetten met supermarkten en andere winkels om afspraken met hen te maken over bijvoorbeeld vermindering van plastic verpakkingen.
    Laat mensen maar zien waar en hoe je met minder plastic afval boodschappen kan doen, dat doen ze in Zwolle ook. De wethouder reikt daar het label Verpakkingsvrij uit aan winkels die het goed doen.
  4. Kom met een regeling voor mensen die vanwege hun gezondheid veel meer afval hebben niet veel meer te laten betalen.
    We spraken met iemand die thuis moet dialyseren vanwege nierproblemen en met een moeder die een gehandicapte zoon heeft die altijd luiers draagt. In deze situaties hebben mensen heel veel extra afval en het is dan niet mogelijk om je afval genoeg te verminderen. Het zou niet eerlijk zijn als je dan meer moet gaan betalen.

Vanavond zal de gemeenteraad stemmen over deze voorstellen.

“De ChristenUnie wil dat de mensen in Harderwijk geholpen worden bij het veranderen van hun gedrag. Dat levert minder en schoner afval op dat beter hergebruikt kan worden. Zo worden hogere kosten vermeden en dragen we bij aan een duurzamere wereld.”

Marcel Heldoorn
raadslid ChristenUnie Harderwijk

Labels: , , , , , , , , ,