Waar mogen maatwerkwoningen komen in Harderwijk?

maatwerkwoningen
4. Annerieke Kisjes - vierkant 2. Marcel Heldoorn - vierkant
Door Annerieke Kisjes, Marcel Heldoorn op 29 september 2020 om 09:30

Waar mogen maatwerkwoningen komen in Harderwijk?

Donderdag neemt de gemeenteraad een besluit over een voorstel om te onderzoeken of er aan de Parallelweg maatwerkwoningen gebouwd kunnen worden. Dat zijn woningen voor mensen die niet in een huis in een gewone woonwijk, een zorginstelling of binnen een andere vorm van begeleid wonen kunnen leven. Dat komt omdat zij hun gedrag niet altijd goed kunnen aanpassen aan de omgeving. Vaak hebben deze mensen al een "lange geschiedenis" bij gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en woningcorporaties. Door hun gedrag veroorzaken zij vaak overlast.
De ChristenUnie vindt dat ook deze mensen op een voor hen geschikte plek moeten kunnen wonen, zeker gezien de goede resultaten die elders in het land met deze woonvorm bereikt wordt. Het blijkt dat in vergelijkbare projecten overlast vermindert. Een beheerder die goed bereikbaar is, speelt daarbij een belangrijke rol.
Hieronder een bijdrage van Annerieke Kisjes en Marcel Heldoorn.

Locatie voor maatwerkwoningen vinden is een grote uitdaging

Harderwijk zoekt een locatie voor een woonvorm voor mensen die elders niet kunnen functioneren. Maatwerkwoningen noemen we die. Voor mensen die niet in een huis in een gewone woonwijk, een zorginstelling of binnen een andere vorm van begeleid wonen kunnen leven. Omdat zijn hun gedrag niet aan kunnen passen aan hun omgeving. Deze doelgroep veroorzaakt in gewone woonvormen vaak voor overlast en hebben al een heel traject met allerlei instanties doorlopen. Een maatwerkwoning is een eenvoudige woning op een plek waar zo weinig mogelijk overlast zal zijn en waar deze mensen tot rust kunnen komen. In Harderwijk zijn we op zoek naar een locatie waar we acht maatwerkwoningen kunnen faciliteren. Maar waar we dit project ook zullen starten, er zijn altijd direct omwonenden die hier overlast van zullen ervaren. We moeten daarin eerlijk zijn: een plek die door iedereen geaccepteerd zal worden, bestaat niet.

Recht doen aan de doelgroep én de omwonenden

Als ChristenUnie willen we recht doen aan iedereen: deze kwetsbare doelgroep en de omwonenden. Daarom zoeken we naar de best haalbare plek. Het college heeft een onderzoek laten doen naar verschillende locaties en stelt voor om één locatie verder te onderzoeken: aan de Parallelweg. Verschillende omwonenden hebben in de commissievergadering hun zorgen hierover geuit, daarin was de emotie voelbaar. We hebben ook geluisterd naar de projectleider van Iriszorg die met voorbeelden van projecten elders in Nederland liet zien dat de overlast vaak erg meevalt. Als mensen tot rust komen, neemt de overlast af. Hiervoor is het belangrijk dat er 24 uur per dag een beheerder aanwezig is op het terrein van de maatwerkwoningen. Omwonenden zullen nauw betrokken worden in het vervolgtraject om na te gaan wat zij belangrijk vinden als de woningen in hun buurt komen en welke maatregelen wat hen betreft nodig zijn. 

Wat vind de ChristenUnie?

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er ook voor deze mensen een plek is om te wonen. Daarom zal de ChristenUnie voor het voorstel stemmen om de locatie aan de Parallelweg verder te onderzoeken en daar de omwonenden goed bij te betrekken. 
In de commissie Ruimte gaven we als ChristenUnie de wethouder mee dat we het belangrijk vinden dat er 24 uur per dag een beheerder aanwezig is. Om overlast te voorkomen en als eerste aanspreekpunt voor de omwonenden. Maar bovenal ook omdat de beheerder affiniteit met de doelgroep heeft en de bewoners dagelijks menselijk contact kan bieden.

Labels: , , , , , , , ,