Op zoek naar extra geld om in te zetten voor ouderenzorg

ouderenzorg

Op zoek naar extra geld om in te zetten voor ouderenzorg

Nederland staat de komende decennia voor de enorme uitdaging van de dubbele vergrijzing. Er komen  meer en oudere  ouderen en minder jongere. Er zal een  groter beroep gedaan worden op voorzieningen met zorg en welzijn. De manier waarop dat nu georganiseerd is kan beter, want op het zogenaamde sociale domein is sprake  van drie verschillende geldpotjes. De ChristenUnie wil weten of er geld overblijft als de gemeente de potjes samenvoegt en nog beter gaat samenwerken.

Raadslid Fenneke Fredrikze stelde daarom vragen aan het College.

De zorg voor ouderen is versnipperd. Er zijn drie wetten met drie aparte geldpotjes waaruit onderdelen van de ouderenzorg betaald worden.  Denk aan thuiszorg, huishoudelijke hulp, dagbesteding, respijtzorg, verpleeghuis en nog veel meer De verschillende wetten kennen allemaal eigen regels. Dit is natuurlijk in de eerste plaats voor de oudere en evt. mantelzorger ingewikkeld, maar ook voor de uitvoering door de gemeente is het niet optimaal.  Daarom wil de ChristenUnie graag bekijken of het niet beter is om bij de uitvoering van de wetten, waar het kan, en het geld daarvoor is, samen te voegen.

Het idee haalde ik uit een rapport dat zegt dat de zorg onder de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) een overkoepelend doel hebben: goede zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen. Wanneer er meer samenhang en samenwerking gezocht wordt tussen de drie wetten, kunnen er gelden samengevoegd worden en ingezet voor preventie ouderen.

Daarom heb ik namens de ChristenUnie in schriftelijke vragen aan het college aandacht voor dit rapport gevraagd. Ik wil van het College weten of zij mogelijkheden zien om de noodzakelijke samenhang te zoeken zodat de gelden voor preventie ouderenzorg op de juiste plek terecht komen.

Het sociaal domein staat voor een grote en urgente opgave. Om ouderen ook in de toekomst passende zorg en ondersteuning te bieden is een andere aanpak nodig. We zullen anders moeten kijken naar ouder worden en ouder zijn.

Ouderen van de toekomst moeten zich voorbereiden op deze fase van het leven. Zij moeten zich bv. afvragen : Is mijn woonsituatie toereikend,  is mijn netwerk voldoende, wat kan ik zelf doen om fysiek en mentaal gezond te blijven, hoe blijf ik actief?  Gemeenten hebben een sleutelrol om hun inwoners (waar nodig) te helpen bij deze voorbereiding” 

Ouderenzorg is een belangrijk thema voor de ChristenUnie. Wij vinden het belangrijk dat ouderen de goede zorg en aandacht ontvangen, die zij verdienen.  Ouderenzorg gaat ons immers allemaal aan: of we zijn oud of we hopen het te worden.

Fenneke Fredrikze
raadslid ChristenUnie Harderwijk

Labels: , , , , ,