Recht doen aan woonwagenbewoners

Woonwagenstraat.jpg
2. Marcel Heldoorn - vierkant
Door Marcel Heldoorn op 15 december 2021 om 16:30

Recht doen aan woonwagenbewoners

Al meer dan 10 jaar zijn er in Harderwijk geen nieuwe standplaatsen voor woonwagens bijgekomen terwijl er wel veel andere woningen zijn gebouwd. Er is een grote behoefte aan nieuwe standplaatsen. De ChristenUnie vindt dat er recht moet worden gedaan aan deze groep inwoners en stemt dus in met de plannen om het aantal standplaatsen uit te breiden.

Sinds 1999 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting van woonwagenbewoners. Op veel plekken werd actief aangestuurd op afname van het aantal standplaatsen, het zogenaamde ‘uitsterfbeleid’. Dat uitsterfbeleid mag niet, oordeelde het College voor de Rechten van de Mens. En ook de Nationale Ombudsman sprak zich ertegen uit. De gemeente Harderwijk heeft nooit bewust toegewerkt naar vermindering van het aantal standplaatsen. Maar ook als een gemeente zoals Harderwijk het aantal standplaatsen niet uitbreidt, is dit een vorm van uitsterfbeleid. Omdat de jongeren geen eigen standplaats kunnen krijgen en hun cultuur, waarin het essentieel is om in familieverband bij elkaar te wonen, niet meer kunnen voortzetten.

Grote behoefte aan uitbreiding van standplaatsen
Vorig jaar werd al duidelijk dat er in Harderwijk behoefte is aan 65-85 nieuwe standplaatsen. Dat bleek uit een onderzoek van de Harderwijkse Vereniging tot instandhouding van de Woonwagen Cultuur (HVWC). Er zijn veel kinderen die nog noodgedwongen bij hun ouders wonen of woonwagenbewoners die in het verleden toch een gewone woning geaccepteerd hebben.

Nieuwe koers
In de commissie Ruimte bespraken we de koers voor het nieuwe woonwagenbeleid. De hoofdpunten zijn:

  • De start van een onderzoek naar geschikte locaties voor 65-85 standplaatsen en een verenigingsgebouw.
  • Er komen verschillende vormen van koop en huur van standplaats en woonwagens.
  • De nieuwe woonwagens worden duurzaam verwarmd.
  • Er komt een toewijzingsbeleid dat uitgaat van het afstammingsprincipe, zodat het wonen in familieverband in de toekomst kan blijven bestaan.
  • Goede samenwerking tussen de HVWC, de gemeente en de woningcorporatie.

Wat vindt de ChristenUnie?
De ChristenUnie is blij met de voorgestelde koers. Het is voor woonwagenbewoners een mensenrecht om te kunnen leven volgens hun cultuur. Het is daarom tijd om recht te doen aan deze groep inwoners en de steken die we in het verleden als gemeente hebben laten vallen goed te maken. Wij gaan de komende gemeenteraadsverkiezingen in met de slogan “Samen Recht Doen”. Met deze koers geven we daar handen en voeten aan.

Deel dit bericht

Labels: , ,