Warmtenet Waterfront en samen recht doen voor vluchtelingen

Waterfront.jpg
5. Bart Foppen - vierkant
Door Bart Foppen op 17 december 2021 om 13:52

Warmtenet Waterfront en samen recht doen voor vluchtelingen

Op donderdag 16 december ’21 heb ik de commissievergadering Beleid Algemeen mogen bijwonen. Een van de belangrijke punten was het proces rondom Warmtenetwerkbedrijf Harderwijk.

Warmtenet
De voortgang rondom het open warmtenet waar de geplande woningen in Waterfront 3 op kunnen worden aangesloten verloopt voorspoedig en tot op heden gaat men ervan uit dat de gestelde tijdslijnen gehaald zullen worden ondanks dat dit plaatsvindt op een wat oververhitte markt. Uit de feedback vragen van de commissieleden kwam een positief signaal naar voren richting de betrokkenen en met name hoe de commissie was en wordt betrokken bij dit proces.

Uitbreiding van het warmtenet
Goed om te zien dat de gemeente vooruitstrevend te werk gaat en acteert op eventuele uitbreiding van het warmtenet richting het Huis van de Stad en de wijk Zeebuurt. De ChristenUnie Harderwijk-Hierden onderschrijft deze positieve voortgang waarbij wij voorstander zijn van duurzame oplossingen vernieuwingen.

#samenrechtdoen voor vluchtelingen
De actualiteit rondom het AZC gaf een voldaan gevoel. Dit jaar is nog meer duidelijk geworden hoe belangrijk het is om onderdak te bieden aan vluchtelingen. Ik voel me trots op de ChristenUnie Harderwijk-Hierden omdat we een van de partijen zijn geweest die hebben gezorgd de buffer van 300 plekken in stand te houden.

Overleg met de buurt
In ons programma voor de aankomende verkiezingen in maart 2022 benadrukken we het belang van een veilige opvang voor vluchtelingen. Daarbij vinden wij dat een goed overleg met buurt en omringende ondernemers belangrijk is. Op de commissievergadering kwamen hierover mooie voorbeelden naar boven. Wij vinden het belangrijk dat nieuwkomers zo snel mogelijk worden opgenomen in onze samenleving.

Huisvesting en werk
Onderstaande stellingen staan in ons verkiezingsprogramma

  • De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het huisvesten van statushouders, verspreid over de wijken en haalt daarbij de taakstelling die door de landelijke overheid is vastgesteld.
  • Activiteiten vanuit de samenleving, zoals maatjes-/buddyprojecten die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen worden omarmd en ondersteund.
  • De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te nemen.

Labels: , , ,