Laatste week boordevol vooruitzichten (eenzaamheid, informele zorg en gezinnen)

Eenzaamheid.jpg
3. Fenneke Fredrikze - Roetman - vierkant
Door Fenneke Fredrikze op 21 december 2021 om 09:37

Laatste week boordevol vooruitzichten (eenzaamheid, informele zorg en gezinnen)

Ondanks de onrust om ons heen gaat het politieke ambacht gewoon door. We vergaderen als fractie, we hebben nog een digitaal werkbezoek om te horen hoe het gaat met het suïcidepreventie centrum en de raad vergadert op donderdag.

Het zijn de kleine dingen die het doen
Er gebeurt veel in de wereld om ons heen: sociaal, economisch en politiek. Er is onrust onder de volkeren, de grote gezondheidscrises. We zijn weer in lockdown en dat kan betekenen dat mensen er negatief door beïnvloed worden. Zowel mentaal als economisch, en op elk ander levensterrein. Al die onzekerheid van wat er nog staat te gebeuren. De lokale politiek lijkt dan maar klein. Maar gelijk weet ik dat dat niet waar is. De besluiten die wij nemen hebben invloed op het leven van ons, Harderwijkers. Kijk maar naar de agendapunten van de komende raadsvergadering die de commissie samenleving aangaat. Ik noem er twee.

Bij jou?
Harderwijk zijn wij samen: Op volle kracht vooruit. Hier vraagt het college om te investeren in plannen om eenzaamheid te bestrijden, Op verzoek van de ChristenUnie worden hier kerken en religieuze organisaties bij betrokken.

Informele zorg belangrijk
Verder gaat het erom de informele zorg te versterken: ondersteuning van mantelzorgers; ouderen helpen zich goed voor te bereiden op hun vierde levensfase; voldoende mogelijkheid tot respijtzorg; faciliteren van lotgenotencontact en doorontwikkeling van vrijwilligerswerk. Deze punten zijn in een nota gevat. Harderwijk wil investeren in de mens. En de ChristenUnie stemt van harte voor deze nota.

Gezinnen ondersteunen
Ook gaan we voor stemmen voor de regiovisie jeugd. Dat deze visie is geschreven, is een wettelijke verplichting en waardevol voor de ChristenUnie. In het kort vier doelen: Snellere toegang tot informatie en hulp; verbinden van kennis en expertise; gezinnen versterken; beter betaalbaar.

Zo gaan we het jaar uit in het vertrouwen, dat als de Heer het huis niet bouwt, de arbeiders vergeefs zwoegen.

Labels: , , ,