Wat ik belangrijk vind voor de bloei van onze stad

02 Mirjam Driest - topfoto.jpg
02 Mirjam Driest-Wijnholds - vierkant.jpg
Door Mirjan Driest-Wijnholds op 14 maart 2018 17:25

Wat ik belangrijk vind voor de bloei van onze stad

Harderwijk is een prachtige stad aan het water, vlakbij de bossen en met een historische binnenstad. Maar Harderwijk is vooral een plek waar mensen wonen, werken en samenleven. Harderwijk nog mooier maken -laten bloeien-, dat is wat de ChristenUnie graag wil en waar wij ons de afgelopen jaren ook voor hebben ingezet. Ons verkiezingsprogramma staat vol plannen voor Harderwijk. De speerpunten van ons programma omvatten de zorg voor elkaar en de zorg voor onze omgeving. Een paar punten uit ons programma die voor mij belangrijk zijn voor de toekomst van Harderwijk: 
ouderen, mantelzorgers en duurzaamheid.

Waardig ouder worden

De ChristenUnie wil dat Harderwijk een gemeente is waar niemand wordt buitengesloten en iedereen kan meedoen. Het is belangrijk dat ook onze ouderen fijn kunnen wonen in Harderwijk. Daarom steunen wij het landelijk manifest van de ChristenUnie ‘Waardig ouder worden’.

Concrete maatregelen die wij voorstellen: 1) creëer plekken in de buurt waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. 2) Stimuleer de contacten tussen ouderen en jongeren, bijvoorbeeld door middel van de maatschappelijke stage. En 3) uiteraard is wonen van belang, we willen levensloopbestendig bouwen stimuleren zodat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven. Verder is het belangrijk dat er een ruim sportaanbod voor senioren is.

Mantelzorgers en vrijwilligers

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Er wordt veel van mantelzorgers gevraagd. De ChristenUnie maakt zich hard voor concrete ondersteuning van mantelzorgers, zodat zij hun taak kunnen volhouden. Deze concrete ondersteuning bestaat uit een ruim aanbod van mantelzorgondersteuning, mantelzorgers actief wijzen op ondersteuning en een goede respijtvoorziening.

Duurzaamheid

Ik wil me inzetten voor een groene en duurzame gemeente. In ons verkiezingsprogramma zet de ChristenUnie vol in op duurzaamheid en de transitie naar duurzame energie. Het is voor ons een van de belangrijkste speerpunten voor de komende periode. Samen met u en alle betrokkenen werken aan een energieneutraal Harderwijk. Het is mooi om te zien dat er steeds vaker duurzame initiatieven vanuit de samenleving komen, zoals energieneutraal bouwen, scheiden van afval en het opwekken van duurzame energie. Ik vind het van groot belang dat wij er alles aan doen om een gezonde en leefbare wereld door te geven aan onze kinderen. Samen maken we het verschil!

Mirjam Driest

Deel dit bericht

Labels: , , , , , , , , , ,