Meer aandacht voor ouderenmishandeling is hard nodig

ouderenmishandeling-1279x850.jpg

Meer aandacht voor ouderenmishandeling is hard nodig

Mevrouw Jansen heeft een lieve buurvrouw die wekelijks boodschappen voor haar doet. In goed vertrouwen geeft mw Jansen haar pinpas mee, maar komt er achter dat er meer betaald wordt dan alleen haar eigen boodschappen. Maar mw Jansen durft hier niets van te zeggen uit angst dat ze de hulp en het gezelschap van de buurvrouw kwijtraakt en wat moet ze dan?

Meneer De Bruin heeft een partner die begint te dementeren. Wanneer meneer de Bruin weg gaat  wordt zijn vrouw bang en gaat het huis uit op zoek naar hem. Uit wanhoop stopt meneer De Bruin zijn vrouw in bed en doet de slaapkamer deur op slot tot hij weer terug is.

Ouderen die te maken hebben met mishandeling gaan de ChristenUnie aan het hart. Daarom heeft Fenneke Fredrikze aandacht gevraagd voor dit onderwerp door in de commissie Samenleving te agenderen.

Ouderenmishandeling ... onmacht en verlegenheid

Er is geen onderwerp waarbij zoveel onmacht komt kijken. Een onderwerp ook waarvan iedereen ergens wel weet dat het bestaat, maar hoe dan en wat dan?
Een onderwerp waarbij ook veel handelingsverlegenheid bij komt kijken.

Wist u dat een op de 20 ouderen er mee te maken heeft en vindt u dat ook niet een schrikbarend aantal? Ik schrik er tenminste iedere keer weer van wanneer ik dit vertel aan iemand.

Wat is het?

Onder mishandeling van een ouder persoon, te weten vanaf  65 jaar, verstaan we het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaalde) lichamelijke en/of psychische en/of materiele schade lijdt, dan wel vermoedelijke lijden zal en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

Bovenstaande is de officiële definitie en dat is een mondvol.

In de praktijk gaat het vaak om twee vormen.

  1. Ontspoorde (mantel) zorg. Veelal is de zorgende partij overbelast en kan de situatie niet meer hanteren.
  2. Financiële uitbuiting. Her ongepast gebruik maken van de bezittingen van een oudere.

Meer aandacht nodig

Voor de ChristenUnie is het helder dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken. Daarom hoort het op de politieke agenda in onze stad. Op ons initatief is het onderwerp afgelopen donderdag in de commissie samenleving besproken.

Wat moet er gebeuren?

Wij willen graag

  1. dat vrijwilligers en professionals geschoold worden om signalen te herkennen en weten hoe ze dit onderwerp bespreekbaar kunnen maken.
  2. dat er aandacht is voor de belastbaarheid van de mantelzorgers.

Het kan en mag niet zo zijn dat zoveel ouderen niet veilig zijn in hun kwetsbaarheid!

Fenneke Fredrikze-Roetman
fractievertegenwoordiger ChristenUnie Harderwijk

Het gesprek in de commissie Samenleving over ouderenmishandeling

Hieronder kunt u de inleiding van Fenneke terugluisteren.

Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder om met het onderwerp aan de slag te gaan.

 

Bijlagen

Labels: , , , , , ,